Biuletyn Informacji Publicznej
v31
Urząd Gminy 
Wójt 
   Zarządzenia 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada Gminy 
Komunikaty 
Wiadomości 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Rejestr instytucji kultury 
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 
Oferty Inwestcyjne 
Przetargi 
Prawo Lokalne 
Pomoc publiczna 
Archiwum sprawozdań 
Sprawozdania za 2014 rok 
Sprawozdania za 2015 rok 
Opinie RIO 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2012 
Ochrona Środowiska 
Spółki Prawa Handlowego 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Wzory formularzy, informacji i deklaracji podatkowych 
Program Integracji Społecznej 
Kontrole 
Sprawy EOD 
Informacje nie udostępnione 
Akty prawne on-line 
Wybory 
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
Petycje 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
zarządzenia: 5472
strona główna: 89525
    strona główna / wójt / zarządzenia 
   Zarządzenia
 
  
1 ZARZĄDZENIE NR 66/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 16 grudnia 2015 r. Poniedziałek, 21/12/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 66/2015
WÓJTA GMINY OKSA
z dnia 16 grudnia 2015 r.
sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów: przedszkola, szkoły i placówki oświatowej prowadzonych przez Gminę Oksa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 226414 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

2 ZARZADZENIE NR 65/2015 WÓJTA GMINY OKSA Z DNIA 4 GRUDNIA 2015 R Środa , 16/12/2015
  Opis: ZARZADZENIE NR 65/2015 WÓJTA GMINY OKSA Z DNIA 4 GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie: przyjmowania i rozpatrywania petycji kierowanych do organów samorządu gminy.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 292689 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

3 ZARZĄDZENIE NR 64/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 30 listopada 2015r. Środa , 16/12/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 64/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 30 listopada 2015r.
w sprawie : powołania komisji do przeglądu przechowywanych w Urzędzie Gminy w Oksie materiałów zawierających informacje niejawne i dokonania zniesienia klauzuli tajności.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 292623 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

4 Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 16 listopada 2015 r Poniedziałek, 07/12/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 16 listopada 2015 roku
w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 218005 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

5 Zarządzenie Nr 62 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 12 listopada 2015 r Poniedziałek, 07/12/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 62 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195964 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

6 ZARZĄDZENIE NR 61/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 6 listopada 2015 r Piątek , 13/11/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 61/2015 WÓJTA GMINY OKSA
z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie: ustalenia zasad i odpłatności za korzystanie z autobusów szkolnych oraz norm zużycia paliwa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 231561 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

7 Zarządzenie Nr 60 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 04 listopada2015r Piątek , 13/11/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 60 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 04 listopada2015roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 265976 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

8 Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 22 października 2015 r Piątek , 13/11/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 22 października 2015 roku w sprawie :upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145613 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

9 Załącznik nr 1,2,3 do Zarządzenia Nr 58 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 22 października 2015 r Piątek , 13/11/2015
  Opis: Załącznik nr 1,2,3 do Zarządzenia Nr 58 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 22 października 2015 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 485389 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

10 Zarządzenie Nr 58 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 22 października 2015 r Piątek , 13/11/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 58 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 22 października 2015 roku sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 192101 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

11 ZARZĄDZENIE NR 57/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 21 października 2015 r Piątek , 13/11/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 57/2015
WÓJTA GMINY OKSA
z dnia 21 października 2015 roku
w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn: „ Droga do pól w m. Węgleszyn, położona na dz. Nr 821 i 665 w km 0+ 000 do 0+ 435 dowiązanie 20,00”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 149700 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

12 Zarządzenie Nr 56 / 2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 12 października 2015 Wtorek , 13/10/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 56 / 2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 12 października 2015 w sprawie: powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Oksa w wyborach dom Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221965 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

13 Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 7 października 2015 r. Wtorek , 13/10/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 55/2015
Wójta Gminy Oksa
z dnia 7 października 2015 r.
w sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w Gminie Oksa w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 335394 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

14 Zarządzenie Nr 54 / 2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 6 października 2015 Środa , 07/10/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 54 / 2015
Wójta Gminy Oksa
z dnia 6 października 2015

w sprawie: powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 218693 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

15 ZARZĄDZENIE NR 53/ 2015 WÓJTA GMINY Oksa z dnia 5 października 2015 r Środa , 07/10/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 53/ 2015 WÓJTA GMINY Oksa
z dnia 5 października 2015 roku
w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 246807 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

16 Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 25 września 2015 r Środa , 30/09/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: powołania składu osobowego Komisji ds. wniosków opiniujących przyznawanie nagród Wójta Gminy Oksa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 219109 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

17 Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 15 września 2015 r Wtorek , 22/09/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 15 września 2015 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Oksa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135882 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

18 ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 14 września 2015 r. Wtorek , 22/09/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska inspektora ds. oświaty
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 159107 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

19 ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 03.09.2015r. Czwartek , 17/09/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 03.09.2015r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, jako organu doradczego Wójta Gminy Oksa, w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158639 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

20 Załącznik nr 1, 2, 3 do Zarządzenie Nr 47 / 2015/ Wójta Gminy w Oksie z dnia 27 sierpnia 2015r Poniedziałek, 14/09/2015
  Opis: Załącznik nr 1, 2, 3 do Zarządzenie Nr 47 / 2015/ Wójta Gminy w Oksie z dnia 27 sierpnia 2015r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 528969 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

21 Zarządzenie Nr 47 / 2015/ Wójta Gminy w Oksie z dnia 27 sierpnia 2015 r Poniedziałek, 14/09/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 47 / 2015/ Wójta Gminy w Oksie z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zm w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 191710 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

22 Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 26 sierpnia 2015 r. Poniedziałek, 14/09/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji d spraw referendum w Gminie Oksa w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 335745 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

23 ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 26 sierpnia 2015 r. Poniedziałek, 14/09/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola z terenu gminy Oksa i odwożenia po odbytych zajęciach
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 356463 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

24 Zarządzenie nr 44 Wójta Gminy Oksa z dn. 25.08.2015. Poniedziałek, 14/09/2015
  Opis: Zarządzenie nr 44 Wójta Gminy Oksa z dn. 25.08.2015. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oksa na lata 2015-2024
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 236617 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

25 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 20 sierpnia 2015 r Poniedziałek, 14/09/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 214813 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

26 ZARZĄDZENIE NR 42/ 2015 WÓJTA GMINY Oksa z dnia 12 sierpnia 2015 r Czwartek , 13/08/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 42/ 2015 WÓJTA GMINY Oksa z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 240775 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

27 Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 10 sierpnia 2015 r Środa , 12/08/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 302467 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

28 Załącznik nr 1 ,2,3 do Zarządzenia Nr 40 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 lipca 2015 r Środa , 05/08/2015
  Opis: Załącznik nr 1 ,2,3 do Zarządzenia Nr 40 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 lipca 2015 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 415379 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

29 Zarządzenie Nr 40 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 lipca 2015 r Środa , 05/08/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 40 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 191655 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

30 ZARZĄDZENIE NR 39/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 28 lipca 2015 r. Środa , 05/08/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 39/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156198 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

31 ZARZĄDZENIE NR 38/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 28 lipca 2015 r Środa , 05/08/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 38/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 171306 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

32 ZARZADZENIE NR 37/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 27 lipea 2015 r Środa , 05/08/2015
  Opis: ZARZADZENIE NR 37/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 27 lipea 2015 roku w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwały dotyczącej udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 300345 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

33 Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 21 lipca 2015 r Środa , 05/08/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Oksa w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku ogólnokrajowym referendum.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135394 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

34 ZARZĄDZENIE Nr 35 /2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 15 lipca 2015 r Środa , 05/08/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE Nr 35 /2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 15 lipca 2015 roku
w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w
systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Oksa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1636011 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

35 Załącznik nr 1, 2, 3 do Zarządzenia Nr 34 / 2015 Wójta Gminy w Oksie 14 lipca 2015 r Środa , 05/08/2015
  Opis: Załącznik nr 1, 2, 3 do Zarządzenia Nr 34 / 2015 Wójta Gminy w Oksie 14 lipca 2015 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 416545 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

36 Zarządzenie Nr 34 / 2015 Wójta Gminy w Oksie 14 lipca 2015 r Środa , 05/08/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 34 / 2015 Wójta Gminy w Oksie 14 lipca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 191431 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

37 ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 3 lipca 2015 r Wtorek , 21/07/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie powołania członków stałej Komisji Przetargowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145930 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

38 ZARZĄDZENIE NR 32/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 2 lipca r Wtorek , 21/07/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 32/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 2 lipca roku w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru zadań inwestycyjnych pn: „ Przebudowa drogi gminnej Oksa, ul. Brzozowa, przebudowa drogi gminnej Nr 355029T Węgleszyn – Podlesie, przebudowa drogi gminnej Lipno – Kozłów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 152492 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

39 ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 18 czerwca 2015 r Wtorek , 14/07/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie : zmiany do Zarządzenia Nr 18/2012 Wójta Gminy Oksa z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Oksa


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 150019 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

40 Załącznik nr 1,2,3 do ZARZĄDZENIA NR 30 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 18 czerwca 2015 r Wtorek , 14/07/2015
  Opis: Załącznik nr 1,2,3 do ZARZĄDZENIA NR 30 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 18 czerwca 2015 r

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 412134 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

41 Zarządzenie Nr 30 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 18 czerwca 2015 r Wtorek , 14/07/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 30 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 191533 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

42 ZARZĄDZENIE NR 29/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 3 czerwca 2015 r Wtorek , 14/07/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 29/2015 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn: „ Stworzenie świetlicy wiejskiej w Strażnicy w Węgleszynie gmina Oksa”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155207 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

43 Zarządzenie Nr 28 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2015 r Czwartek , 21/05/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 28 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 191764 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

44 Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 20 maja 2015 r Czwartek , 21/05/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie: wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216334 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

45 Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 15 maja 2015 r Czwartek , 21/05/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 143488 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

46 ZARZĄDZENIE NR 25/2015 WÓJTA GMINY W OKSIE z dnia 13 maja 2015 r Czwartek , 21/05/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 25/2015 WÓJTA GMINY W OKSIE z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny tych nieruchomości położonych w obrębie Tyniec
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 164767 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

47 Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 12 maja 2015 r Czwartek , 14/05/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie : ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221597 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

48 ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 12 maja 2015 Czwartek , 14/05/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 12 maja 2015 w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 153186 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

49 Załącznik nr 1, 2, 3 do Zarządzenia Nr 22 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 Czwartek , 14/05/2015
  Opis: Załącznik nr 1, 2, 3 do Zarządzenia Nr 22 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 403875 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

50 Zarządzenie Nr 22 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 06 maja 2015 r Czwartek , 14/05/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 22 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 191380 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

51 Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 5 maja 2015r Środa , 13/05/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 5 maja 2015r. w sprawie :udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 142565 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

52 Zarządzenie Nr 20 / 2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 28 kwietnia 2015r Środa , 13/05/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 20 / 2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie: powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Oksa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 142907 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

53 Załącznik nr 1, 2, 3, do Zarządzenia Nr 19 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 kwietnia 2015 r Środa , 13/05/2015
  Opis: Załącznik nr 1, 2, 3, do Zarządzenia Nr 19 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 kwietnia 2015 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 313760 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

54 Zarządzenie Nr 19 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 kwietnia 2015 r Środa , 13/05/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 19 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 192211 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

55 Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 23 kwietnia 2015 r. Wtorek , 28/04/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w Gminie Oksa w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 333904 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

56 Zarządzenie Nr 17 / 2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 20 kwietnia 2015 Wtorek , 28/04/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 17 / 2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie: powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 217029 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

57 ZARZĄDZENIE NR 16/ 2015 WÓJTA GMINY Oksa z dnia 20 kwietnia 2015 r Wtorek , 28/04/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 16/ 2015 WÓJTA GMINY Oksa z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 242902 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

58 Z A RZ Ą DZ E N IE Nr 15 Wójta Gminy Oksa z dnia 7 kwietnia 2015 r Wtorek , 28/04/2015
  Opis: Z A RZ Ą DZ E N IE Nr 15 Wójta Gminy Oksa z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie w sprawie w sprawie : przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 161153 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

59 Załączniki nr 1, 2, i 3 do Zarządzenia Nr 14 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 marca 2015 r Wtorek , 07/04/2015
  Opis: Załączniki nr 1, 2, i 3 do Zarządzenia Nr 14 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 marca 2015 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 319273 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

60 Zarządzenie Nr 14 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 marca 2015 r Wtorek , 07/04/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 14 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 191618 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

61 Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 11.03.2015r Wtorek , 07/04/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 11.03.2015r W sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 142369 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

62 Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 10 marca 2015 r Piątek , 20/03/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych n a dzień 10 maja 2015 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 143189 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

63 Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 4 marca 2015 r Piątek , 20/03/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 142397 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

64 ZARZĄDZENIE NR 10/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 2 marca 2015 r Piątek , 20/03/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Oksa na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76884 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

65 Załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 9 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 24 lutego 2015 r Piątek , 20/03/2015
  Opis: Załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 9 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 24 lutego 2015 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189826 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

66 Zarządzenie Nr 9 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 24 lutego 2015 r Piątek , 20/03/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 9 / 2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189268 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

67 Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 lutego 2015 r Piątek , 20/03/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania otwartych konkursów na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 129741 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

68 ZARZĄDZENIE NR 7/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia23 lutego 2015 r. Poniedziałek, 02/03/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 7/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia23 lutego 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189624 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

69 ZARZĄDZENIE NR 6/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 19 stycznia 2015 r Wtorek , 03/02/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 6/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 19 stycznia 2015 roku
w sprawie: zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażanych w monitory ekranowe i laptopy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 226759 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

70 Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 16 stycznia 2015 r Wtorek , 03/02/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie: ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Oksa do akcji ratowniczo-gaśniczych i innych zagrożeń.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 187648 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

71 ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 12 stycznia 2015 r Wtorek , 03/02/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 12 stycznia 2015 roku
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Oksa w 2015 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 485838 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

72 Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 12 stycznia 2015 r Wtorek , 03/02/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 143274 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

73 ZARZĄDZENIE NR 2 WÓJTA GMINY W OKSIE z dnia 12 stycznia 2015 r. Wtorek , 03/02/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 2 WÓJTA GMINY W OKSIE z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego Dyrektorom Placówek Oświatowych prowadzonych przez Gminę Oksa

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145729 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

74 Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 7 stycznia 2015 r Wtorek , 03/02/2015
  Opis: Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 7 stycznia 2015 roku
w sprawie: użyczenia dla Zakładu podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie nieruchomości położonej w Oksie przy ul. Strażackiej 7a.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145070 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

75 Zał. nr 1,2,3 do Zarządzenia Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Zał. nr 1,2,3 do Zarządzenia Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 186527 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

76 Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195316 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

77 Załączniki nr 1 do Zarządzenia nr 69 z 23.12.2014r. Piątek , 02/01/2015
  Opis: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69 z 23.12.2014r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 181815 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

78 Zarządzenie Nr 69 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 grudnia 2014 r Piątek , 02/01/2015
  Opis: Zarządzenie Nr 69 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 188783 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

79 ZARZĄDZENIE NR 68/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 15 grudnia 2014 r Piątek , 19/12/2014
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 68/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa drogi gminnej 355030T Stare Kanice – Nowe Kanice w km 0 + 000 – 0+ 751”
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 150632 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

80 ZARZĄDZENIE NR 67/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 9 grudnia 2014 r Piątek , 19/12/2014
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 67/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa drogi gminnej Rzeszówek Siwica w km. 0+ 000 _1 + 0000”
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 153549 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

81 Zarządzenie Nr 66 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 09 grudnia 2014 r Piątek , 12/12/2014
  Opis: Zarządzenie Nr 66 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 194958 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

82 Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 27 listopada 2014 r Czwartek , 11/12/2014
  Opis: Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 27 listopada 2014 r w sprawie : cennika opłat za korzystanie z sal gimnastycznych przy Zespole Placówek Oświatowych w Oksie i Szkole Podstawowej w Węgleszynie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 194442 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

83 Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 64 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2014 r Czwartek , 11/12/2014
  Opis: Załącznik nr 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 137886 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

84 Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 64 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2014 r Czwartek , 11/12/2014
  Opis: Załącznik nr 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135203 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

85 Zarządzenie Nr 64 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2014 r Czwartek , 11/12/2014
  Opis: Zarządzenie Nr 64 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 194442 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

86 Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 63 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2014 r Czwartek , 11/12/2014
  Opis: Załącznik nr 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 127321 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

87 Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 63 / 2014 Czwartek , 11/12/2014
  Opis: Załącznik nr 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 119352 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

88 Zarządzenie Nr 63 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2014 r Czwartek , 11/12/2014
  Opis: Zarządzenie Nr 63 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189369 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

89 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 listopada 2014 roku Poniedziałek, 24/11/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Oksie w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 150058 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

90 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 listopada 2014 roku Poniedziałek, 24/11/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 140985 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

91 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 listopada 2014 roku Poniedziałek, 24/11/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów ORGANU Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 148353 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

92 Zarządzenie Nr 62 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 listopada 2014 roku Poniedziałek, 24/11/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014

  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 194786 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

93 Zarządzenie Nr 61 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 12 listopada 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2015 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2019.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 195076 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

94 Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 3 listopada 2014 r. Piątek , 14/11/2014
  Opis: w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Oksa i Wójta Gminy Oksa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 146005 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

95 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 159045 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

96 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 136044 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

97 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów ORGANU Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 144348 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

98 Zarządzenie Nr 59 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 195362 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

99 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 października 2014 roku Poniedziałek, 03/11/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 125360 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

100 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 października 2014 roku Poniedziałek, 03/11/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Organu Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 122419 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

101 Zarządzenie Nr 58 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 października 2014 roku Poniedziałek, 03/11/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014

  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 194911 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

102 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 października 2014 roku Poniedziałek, 03/11/2014
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 227191 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

103 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 października 2014 roku Poniedziałek, 03/11/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 124986 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

104 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 października 2014 roku Poniedziałek, 03/11/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 122395 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

105 Zarządzenie Nr 57 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 października 2014 roku Poniedziałek, 03/11/2014
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 191827 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

106 ZARZĄDZENIE NR 56/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 15 października 2014 roku Wtorek , 21/10/2014
  Opis: w sprawie : wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych do celów głosowania korespondencyjnego.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 154946 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

107 ZARZĄDZENIE NR 55/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 14 października 2014 roku Piątek , 17/10/2014
  Opis: w sprawie : wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 147924 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

108 ZARZĄDZENIE NR 54/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 14 października 2014 roku Środa , 15/10/2014
  Opis: w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Brzozowa w m. Oksa i przebudowa drogi gminnej Nr 355021T Pawęzów”
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 152686 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

109 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 9 października 2014 roku Poniedziałek, 13/10/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 153761 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

110 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 9 października 2014 roku Poniedziałek, 13/10/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Organu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 140943 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

111 Zarządzenie Nr 53 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 9 października 2014 roku Poniedziałek, 13/10/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 194339 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

112 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 09 października 2014 roku Piątek , 10/10/2014
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 227393 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

113 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 09 października 2014 roku Piątek , 10/10/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 146152 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

114 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 09 października 2014 roku Piątek , 10/10/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 124911 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

115 Zarządzenie Nr 52 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 09 października 2014 roku Piątek , 10/10/2014
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 192226 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

116 Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 6 października 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Oksa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 711167 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

117 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2014 Wójta Gminy z dnia 11 września 2014 rok Czwartek , 09/10/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 164349 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

118 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2014 Wójta Gminy z dnia 11 września 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 141816 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

119 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2014 Wójta Gminy z dnia 11 września 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów ORGANU gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 144646 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

120 Zarządzenie Nr 50 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 194468 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

121 ZARZĄDZENIE Nr 49 / 2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 08 września 2014 r. Czwartek , 09/10/2014
  Opis: w sprawie : przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Oksa.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 133370 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

122 Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 6 września 2014 roku Poniedziałek, 08/09/2014
  Opis: w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 143174 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

123 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 sierpnia 2014 roku Poniedziałek, 08/09/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 147900 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

124 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 sierpnia 2014 roku Poniedziałek, 08/09/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów ORGANU Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 136264 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

125 Zarządzenie Nr 47 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 sierpnia 2014 roku Poniedziałek, 08/09/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 194299 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

126 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 sierpnia 2014 roku Poniedziałek, 08/09/2014
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 227119 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

127 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 sierpnia 2014 roku Poniedziałek, 08/09/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 136262 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

128 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 sierpnia 2014 roku Poniedziałek, 08/09/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 119230 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

129 Zarządzenie Nr 46 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 sierpień 2014 roku Poniedziałek, 08/09/2014
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 192326 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

130 Zarządzenie Wójta Nr 45/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 20 sierpnia 2014 Czwartek , 04/09/2014
  Opis: w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 193900 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

131 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 22 lipca 2014 roku Czwartek , 04/09/2014
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 225661 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

132 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 22 lipca 2014 roku Czwartek , 04/09/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 128105 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

133 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 22 lipca 2014 roku Czwartek , 04/09/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 120811 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

134 Zarządzenie Nr 43 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 22 lipca 2014 roku Czwartek , 04/09/2014
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 191220 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

135 Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 10 lipca 2014 roku Piątek , 08/08/2014
  Opis: w sprawie: wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 197935 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

136 Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 9 lipca 2014 roku Środa , 09/07/2014
  Opis: w sprawie: udzielenia upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 145058 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

137 Zarządzenie Nr 40 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 czerwca 2014 roku Środa , 09/07/2014
  Opis: w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 7/2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oksa w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 141943 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

138 Zarządzenie Nr 39 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 czerwca 2014 roku Wtorek , 08/07/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 191474 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

139 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 czerwca 2014 roku Wtorek , 08/07/2014
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 224220 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

140 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 czerwca 2014 roku Wtorek , 08/07/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 133268 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

141 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 czerwca 2014 roku Wtorek , 08/07/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 120408 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

142 Zarządzenie Nr 38 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 czerwca 2014 roku Wtorek , 08/07/2014
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 189648 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

143 Zarządzenie Nr 37/ 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 czerwca 2014 roku Wtorek , 08/07/2014
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oksa na lata 2014-2019
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 151043 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

144 ZARZĄDZENIE NR 36/2014 WÓJTA GMINY W OKSIE z dnia 26 czerwca 2014roku Czwartek , 26/06/2014
  Opis: w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny tych nieruchomości położonych w obrębie Tyniec i Rzeszówek
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 169352 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

145 Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 16 czerwca 2014r. Czwartek , 26/06/2014
  Opis: w sprawie :zmiany w Zarządzeniu Nr 3/2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 120504 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

146 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 6 czerwca 2014 roku Czwartek , 26/06/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 155516 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

147 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 6 czerwca 2014 roku Czwartek , 26/06/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Organu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 143813 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

148 Zarządzenie Nr 34 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 6 czerwca 2014 roku Czwartek , 26/06/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 191646 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

149 Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Oksa z dnia 02 czerwca 2014 r Czwartek , 26/06/2014
  Opis: w sprawie : udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 146500 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

150 Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 30 maja 2014 roku Środa , 04/06/2014
  Opis: w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Oksa z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminy Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Oksie zmienione Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 15 stycznia 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 151882 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

151 Zarządzenie Nr 31 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 maja 2014 roku Środa , 04/06/2014
  Opis: w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Oksa
dla samorządowej instytucji kultury
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 238620 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

152 ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 29 maja 2014 roku Środa , 04/06/2014
  Opis: w sprawie : zmiany do Zarządzenia Nr 18/2012 Wójta Gminy Oksa z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Oksa

  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 147316 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

153 ZARZĄDZENIE NR 29/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 21 maja 2014 Środa , 04/06/2014
  Opis: w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 150949 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

154 Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 21 maja 2014 roku Środa , 04/06/2014
  Opis: w sprawie : udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie do wydawania decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 189563 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

155 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 20 maja 2014 roku Środa , 04/06/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 137148 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

156 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 20 maja 2014 roku Środa , 04/06/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów ORGANU Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 136685 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

157 Zarządzenie Nr 27 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 20 maja 2014 roku Środa , 04/06/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 191690 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

158 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 20 maja 2014 roku Środa , 04/06/2014
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 223651 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

159 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 20 maja 2014 roku Środa , 04/06/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 120868 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

160 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 20 maja 2014 roku Środa , 04/06/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 119837 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

161 Zarządzenie Nr 26 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 20 maja 2014 roku Środa , 04/06/2014
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 189456 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

162 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 9 maja 2014 roku Środa , 04/06/2014
  Opis: w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014- 2016
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 302766 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

163 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 8 maja 2014 rok Środa , 04/06/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 146015 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

164 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 8 maja 2014 roku Środa , 04/06/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy w 2014 rok
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 133671 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

165 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 8 maja 2014 rok Środa , 04/06/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów organu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 139269 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

166 Zarządzenie Nr 24 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 08 maja 2014 roku Środa , 04/06/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 192165 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

167 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 7 maja 2014 roku Środa , 21/05/2014
  Opis: w sprawie : przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgleszynie
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 207606 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

168 ZARZĄDZENIE NR 22/ 2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 5 maja 2014 roku Środa , 21/05/2014
  Opis: w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Europarlamentu, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 211162 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

169 Zarządzenie Nr 21 / 2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 29 kwietnia 2014 Środa , 21/05/2014
  Opis: w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 263695 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

170 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 kwietnia 2014 roku Środa , 21/05/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów ORGANU Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 142241 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

171 Zarządzenie Nr 20 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 kwietnia 2014 roku Środa , 21/05/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 191746 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

172 ZARZĄDZENIE NR 19/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 28 kwietnia 2014 roku Poniedziałek, 05/05/2014
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 344639 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

173 ZARZĄDZENIE NR 18/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 23 kwietnia 2014 roku Poniedziałek, 05/05/2014
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 18/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 23 kwietnia 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 1096198 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

174 ZARZĄDZENIE NR 17/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 22 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn:
„ Rozbudowa ( dogęszczenie) istniejącego oświetlenia ulicznego na
stanowiskach słupowych istniejącej linii NN”
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 149266 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

175 Zarządzenie Nr 16/ 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 17 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: w sprawie: wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 141025 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

176 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 142837 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

177 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Organu Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 142065 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

178 Zarządzenie Nr 15 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 191812 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

179 ZARZĄDZENIE NR 14/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 14 kwietnia 2014roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: w sprawie : wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 186516 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

180 Zarządzenie Nr 13 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 31 marca 2014 rok Czwartek , 24/04/2014
  Opis: w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Oksa
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 194119 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

181 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Wójta Gminy Oksa z 31 marca 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Organu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 122256 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

182 Zarządzenie Nr 12 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 190281 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

183 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 220631 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

184 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 121863 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

185 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 122256 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

186 Zarządzenie Nr 11 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 188855 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

187 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 marca 2014 roku Wtorek , 08/04/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Oksie w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 146388 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

188 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 marca 2014 roku Wtorek , 08/04/2014
  Opis: Zmiany planu finansowego dochodów Urzędu Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 141765 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

189 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 marca 2014 roku Wtorek , 08/04/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Organu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 143331 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

190 Zarządzenie Nr 10 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 marca 2014 roku Wtorek , 08/04/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 191846 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

191 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7a/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 157498 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

192 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7a/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 155839 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

193 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7a/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Organu Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 149153 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

194 Zarządzenie Nr 7a / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 192826 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

195 Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 3 marca 2014 roku Piątek , 07/03/2014
  Opis: w sprawie dokonania oceny pracy dyrektora szkoły , przedszkola
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 311378 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

196 Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 3 marca 2014 roku Środa , 05/03/2014
  Opis: w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 185566 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

197 ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 24 lutego 2014 roku Czwartek , 27/02/2014
  Opis: w sprawie : sprzedaży autobusu stanowiącego własność Gminy
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 148999 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

198 ZARZĄDZENIE NR 6/2014 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 30 stycznia 2014 roku Czwartek , 27/02/2014
  Opis: w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa placów zabaw na terenie Gminy Oksa ”
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 150743 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

199 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2014 roku Piątek , 21/02/2014
  Opis: Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 140880 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

200 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2014 roku Piątek , 21/02/2014
  Opis: Przedszkole Samorządowe w Oksie
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 125701 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

201 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2014 roku Piątek , 21/02/2014
  Opis: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 137873 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

202 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2014 roku Piątek , 21/02/2014
  Opis: Zespół Placówek Oświatowych
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 141153 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

203 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2014 roku Piątek , 21/02/2014
  Opis: Szkoła Podstawowa w Węgleszynie
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 136861 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

204 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2014 roku Piątek , 21/02/2014
  Opis: Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 187432 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

205 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2014 roku Piątek , 21/02/2014
  Opis: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 137728 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

206 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2014 roku Piątek , 21/02/2014
  Opis: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 149409 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

207 Zarządzenie Nr 5 / 2014 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2014 roku Piątek , 21/02/2014
  Opis: w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 179003 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

208 ZARZADZENIE Nr 4/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 15 stycznia 2014 roku Wtorek , 04/02/2014
  Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 199106 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

209 Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 15 stycznia 2014 roku Poniedziałek, 27/01/2014
  Opis: w sprawie : zmieniające Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Oksa z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146335 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

210 ZARZĄDZENIE NR 2 WÓJTA GMINY W OKSIE z dnia 14 stycznia 2014 r. Poniedziałek, 27/01/2014
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 2 WÓJTA GMINY W OKSIE z dnia 14 stycznia 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 144026 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

211 Zarządzenie Nr 1 / 2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 7 stycznia 2014 roku Wtorek , 21/01/2014
  Opis: Zarządzenie Nr 1 / 2014 Wójta Gminy Oksa z dnia 7 stycznia 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 329833 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

212 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 grudnia 2013 roku Wtorek , 21/01/2014
  Opis: Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 grudnia 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146989 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

213 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 grudnia 2013 roku Wtorek , 21/01/2014
  Opis: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 grudnia 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145173 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

214 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 grudnia 2013 roku Wtorek , 21/01/2014
  Opis: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 grudnia 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 140181 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

215 Zarządzenie Nr 53 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 192194 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

216 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147582 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

217 Zarządzenie Nr 52 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 186496 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

218 ZARZĄDZENIE NR 51/2013 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 23 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa dachu budynku ZPOZ w Oksie”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148914 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

219 ZARZĄDZENIE Nr 50/2013 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 19 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn. „ Dogęszczenie oświetlenia ulicznego”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 187970 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

220 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 9 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Oksie w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 171582 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

221 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 9 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy w Oksie w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 152061 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

222 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 9 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów organu Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147723 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

223 Zarządzenie Nr 49 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 09 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 192295 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

224 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 2 grudnia 2013 roku Środa , 11/12/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52784 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

225 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 2 grudnia 2013 roku Środa , 11/12/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy w Oksie w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52130 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

226 Zarządzenie Nr 48 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 02 grudzień 2013 roku Środa , 11/12/2013
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 86058 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

227 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 02 grudnia 2013 roku Środa , 11/12/2013
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51033 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

228 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 02 grudnia 2013 roku Środa , 11/12/2013
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51190 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

229 Zarządzenie Nr 47 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 02 grudnia 2013 roku Środa , 11/12/2013
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83158 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

230 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 listopada 2013 roku Czwartek , 05/12/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52644 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

231 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 listopada 2013 roku Czwartek , 05/12/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów organu Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52690 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

232 Zarządzenie Nr 46 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 listopada 2013 roku Czwartek , 05/12/2013
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85778 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

233 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 listopada 2013 roku Czwartek , 05/12/2013
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56019 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

234 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 listopada 2013 roku Czwartek , 05/12/2013
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51975 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

235 Zarządzenie Nr 45 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 listopada 2013 roku Czwartek , 05/12/2013
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83236 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

236 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2013 roku Czwartek , 05/12/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56479 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

237 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2013 roku Czwartek , 05/12/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51469 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

238 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2013 roku Czwartek , 05/12/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów organu Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56068 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

239 Zarządzenie Nr 44 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2013 roku Czwartek , 05/12/2013
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85651 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

240 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2013 roku Czwartek , 05/12/2013
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2013 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94232 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

241 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2013 roku Czwartek , 05/12/2013
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59186 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

242 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2013 roku Czwartek , 05/12/2013
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56520 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

243 Zarządzenie Nr 43 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2013 roku Czwartek , 05/12/2013
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83960 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

244 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 listopada 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53222 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

245 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 listopada 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów organu Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54822 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

246 Zarządzenie Nr 42 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 listopada 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85263 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

247 Zarządzenie Nr 41 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 listopada 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85349 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

248 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 12 listopada 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2013 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93864 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

249 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 12 listopada 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56062 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

250 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 40 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 12 listopada 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56482 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

251 Zarządzenie Nr 40 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 12 listopada 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 92642 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

252 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65202 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

253 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56922 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

254 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów organu Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58604 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

255 Zarządzenie Nr 39 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85286 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

256 Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 18 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Oksa z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 86419 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

257 ZARZĄDZENIE NR 37/2013 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 17 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn:
„ Przebudowa drogi gminnej Nr 355031T Nowe Kanice ”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70191 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

258 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 16 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2013 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93846 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

259 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 16 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Zmiany w planie wydatków gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47079 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

260 Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 36/2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 16 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Zmiany w planie dochodów gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45712 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

261 Zarządzenie Nr 36 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 16 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84249 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

262 Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy OKSA z dnia 14 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: w sprawie powołania komisji w sprawie odbioru inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu grupowego w miejscowościach Rzeszówek, Popowice, Tyniec-Kolonia, Tyniec Wieś oraz części Oksy i Pawęzowa wraz z niezbędną infrastrukturą wodociągową.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64650 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

263 Zarządzenie nr 34/2013 Wójta Gminy OKSA z dnia 1 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: w sprawie przygotowania organizacji i zapewnienia funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72443 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

264 ZARZĄDZENIE NR 33 Wójta Gminy Oksa z dnia 30 września 2013 r Wtorek , 19/11/2013
  Opis: W sprawie: zmian w arkuszach organizacyjnych zatwierdzonych i przyjętych do realizacji
Zarządzeniem Nr 17/2013 z 20 maja 2013 r szkół podstawowych i gimnazjum publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85479 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

265 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 września 2013 roku Poniedziałek, 18/11/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62048 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

266 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 września 2013 roku Poniedziałek, 18/11/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53886 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

267 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 września 2013 roku Poniedziałek, 18/11/2013
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów organu Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59829 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

268 Zarządzenie Nr 32 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 września 2013 roku Poniedziałek, 18/11/2013
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84883 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

269 Zarządzenie Nr 30 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 września 2013 roku Poniedziałek, 18/11/2013
  Opis: w sprawie powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 355002T Zakrzów Wrona
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53697 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

270 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 września 2013 roku Poniedziałek, 18/11/2013
  Opis: Zmiany w planie dochodów gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54082 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

271 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 września 2013 rok Poniedziałek, 18/11/2013
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54953 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

272 Zarządzenie Nr 31 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 września 2013 roku Poniedziałek, 18/11/2013
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83074 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

273 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29/2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 4 września 2013 roku Poniedziałek, 18/11/2013
  Opis: w sprawie udziału w wojewódzkim treningu doskonalenia obiegu informacji w przypadku
awarii systemów elektroenergetycznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 114737 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

274 Zarządzenie Wójta Nr 28/2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 19 sierpnia 2013 Piątek , 15/11/2013
  Opis: w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania
zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76199 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

275 Zarządzenie Nr 27 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 8 sierpnia 2013 roku Piątek , 15/11/2013
  Opis: w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85614 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

276 Zarządzenie Nr 26 / 2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 31 lipca 2013 roku Piątek , 15/11/2013
  Opis: w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 200461 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

277 Zarządzenie Nr 25 / 2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 31 lipca 2013 roku Piątek , 15/11/2013
  Opis: w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 139603 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

278 Zarządzenie Nr 24 / 2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 31 lipca 2013 roku Piątek , 15/11/2013
  Opis: w sprawie zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne oraz
wydatkowania środków publicznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 102563 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

279 Zarządzenie Nr 23 / 2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 31 lipca 2013 roku Piątek , 15/11/2013
  Opis: w sprawie procedury kontroli gromadzenia środków publicznych
w Urzędzie Gminy w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 87686 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

280 Zarządzenie Nr 22 / 2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 31 lipca 2013 roku Piątek , 15/11/2013
  Opis: w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89637 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

281 Załączniki Nr 1, 2, 3 do Zarządzenia Nr 21/ 2013 Środa , 31/07/2013
  Opis: Załączniki Nr 1,2,3 do Zarządzenia Nr 21 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 12 lipca 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 72403 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

282 Zarządzenie Nr 21 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 12 lipca 2013 roku Środa , 31/07/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 21 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85243 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

283 Załączniki Nr 1,2,3,4,5,6 do Zarządzenia Nr 20/2013 Piątek , 26/07/2013
  Opis: Załączniki Nr 1,2,3,4,5,6 do Zarządzenia Nr 20/2013 do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 03 lipca 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98843 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

284 Zarządzenie Nr 20 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 03 lipca 2013 roku Piątek , 26/07/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 20 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 03 lipca 2013 roku w sprawie: określenia procedur wykorzystywania funduszu sołeckiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88236 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

285 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2013 Piątek , 26/07/2013
  Opis: Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 55764 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

286 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19 / 2013 Piątek , 26/07/2013
  Opis: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52480 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

287 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19 / 2013 Piątek , 26/07/2013
  Opis: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54267 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

288 Zarządzenie Nr 19 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013 roku Piątek , 26/07/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 19 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85595 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

289 Zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 18 / 2013 Czwartek , 25/07/2013
  Opis: Zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 18 / 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54895 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

290 Zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 18 / 2013 Czwartek , 25/07/2013
  Opis: Zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 18 / 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57139 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

291 Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 18 / 2013 Czwartek , 25/07/2013
  Opis: Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 18 / 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57988 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

292 Zał. nr 1do Zarządzenia Nr 18 / 2013 Czwartek , 25/07/2013
  Opis: Zał. nr 1do Zarządzenia Nr 18 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54598 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

293 Zarządzenie Nr 18 / 2013 z dnia 21 maja 2013 r Czwartek , 25/07/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 18 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 86262 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

294 ZARZĄDZENIE NR 17/2013 z dnia 20 maja 2013 Czwartek , 23/05/2013
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 17/2013Wójta Gminy Oksaz dnia 20 maja 2013
w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 69389 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

295 Zarządzenie Nr 16 / 2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku Poniedziałek, 20/05/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 16 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 86076 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

296 Zarządzenie Nr 15 / 2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku Poniedziałek, 20/05/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 15 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 83806 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

297 Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r Czwartek , 11/04/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Gminy w Oksie
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 82129 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

298 Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r Piątek , 05/04/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad postępowania z udostępnieniem obowiązujących aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61431 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

299 Zarządzenie Nr 12 / 2013 z dnia 26 marca 2013 r Piątek , 05/04/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 12 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77272 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

300 ZARZADZENIE NR 11/2013 z dnia 19 marca 2013 r Czwartek , 04/04/2013
  Opis: ZARZADZENIE NR 11/2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 19 marca 2013 roku sprawie: ustalenia ceny za wydruk arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69522 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

301 Zarządzenie Nr 10/ 2013 z dnia 18 marca 2013 r Czwartek , 04/04/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 10/ 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: planu powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2013 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 87243 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

302 ZARZĄDZENIE NR 9/2013 z dnia 12 marca 2013 r Czwartek , 04/04/2013
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 9/2013 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82658 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

303 ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 z dnia11 marca 2013 r. Czwartek , 04/04/2013
  Opis: ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 Wójta Gminy Oksa z dnia11 marca 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 268322 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

304 Zarządzenie Nr 7 / 2013 z dnia 14 lutego 2013 r Wtorek , 02/04/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 7 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oksa w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63153 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

305 ZARZĄDZENIE NR 6/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku Poniedziałek, 18/03/2013
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 6/2013 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn. „ Remont stawu w miejscowości Zakrzów”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70046 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

306 Zarządzenie Nr 5 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 lutego 2013r w sprawie: dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego Środa , 13/03/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 5 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 lutego 2013r w sprawie: dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 398896 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

307 Zarządzenie Nr 4 / 2013 z dnia 31 stycznia 2013 r Piątek , 08/03/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 4 / 2013 Wójta Gminy w Oksie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 92517 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

308 Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. Piątek , 08/03/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie : powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64957 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

309 ZARZĄDZENIE NR 2 z dnia 16 stycznia 2013 r. Piątek , 08/03/2013
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 2 WÓJTA GMINY W OKSIE z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie określenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego Dyrektorom Placówek Oświatowych prowadzonych przez Gminę Oksa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64244 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

310 Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r Piątek , 08/03/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Oksa z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie : powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62707 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

311 Zarządzenie Nr 37/ 2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku Piątek , 08/03/2013
  Opis: Zarządzenie Nr 37/ 2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oksa na lata 2012-2021
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 99046 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

312 ZARZĄDZENIE NR 36/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku Wtorek , 18/12/2012
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 36/2012 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki w Urzędzie Gminy w Oksie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85238 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

313 Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r Poniedziałek, 10/12/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Oksa z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia zasad i sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Oksie i jednostkach organizacyjnych Gminy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111250 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

314 Załączniki nr 1,2,3, do Zarządzenia Nr 34 / 2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 21 listopada 2012 r Poniedziałek, 10/12/2012
  Opis: Załączniki nr 1,2,3, do Zarządzenia Nr 34 / 2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 21 listopada 2012 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 124137 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

315 Zarządzenie Nr 34 / 2012 z dnia 21 listopada 2012 r Poniedziałek, 10/12/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 34 / 2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74755 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

316 ZARZĄDZENIE Nr 33 /2012 z dnia 21 listopada 2012r. Poniedziałek, 10/12/2012
  Opis: ZARZĄDZENIE Nr 33 /2012 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Oksa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63109 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

317 Zarządzenie Nr 32 / 2012z dnia 14 listopada 2012 roku Poniedziałek, 10/12/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 32 / 2012Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: przekazania projektu budżetu gminy na 2013 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76871 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

318 Zarządzenie Nr 31 / 2012 z dnia 24 października 2012 r Poniedziałek, 10/12/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 31 / 2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 91561 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

319 Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 18 października 2012 roku Poniedziałek, 05/11/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Oksa z dnia 18 października 2012 roku w sprawie: wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Oksa oraz określenia jego zakresu działania.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70455 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

320 ZARZĄDZENIE NR 29/2012 z dnia 3 października 2012 roku Poniedziałek, 05/11/2012
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 3 października 2012 roku w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego „Ocieplenie i wykonanie elewacji z tynku mineralnego części budynku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej” w Oksie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63916 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

321 Zarządzenie Nr 28 / 2012 z dnia 28 września 2012 roku Poniedziałek, 05/11/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 28 / 2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93179 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

322 Załącznik Nr 1,2, 3 do zarządzenia Nr 27 / 2012 z dnia 28 września 2012 roku Poniedziałek, 05/11/2012
  Opis: Załącznik Nr 1,2, 3 do zarządzenia Nr 27 / 2012 z dnia 28 września 2012 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 119808 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

323 Zarządzenie Nr 27 / 2012 z dnia 28 września 2012 roku Poniedziałek, 05/11/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 27 / 2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 90918 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

324 ZARZĄDZENIE NR 26/2012 z dnia 14 września 2012 r. Poniedziałek, 05/11/2012
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pn. „Rozwój naszym celem " Nr POKL.09.01.02-26-196/012-0 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożonego w ramach działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” PO KL
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88970 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

325 Zarządzenie Nr 25 / 2012 z dnia 14 września 2012 roku Wtorek , 30/10/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 25 / 2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012 roku w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93080 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

326 Zarządzenie Nr 24 / 2012 z dnia 14 września 2012 r Poniedziałek, 15/10/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 24 / 2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012 roku w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki GOPS na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 142335 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

327 Załączniki 1,2 i 3 do Zarządzenie Nr 23 / 2012 Poniedziałek, 15/10/2012
  Opis: Załączniki 1,2 i 3 do Zarządzenie Nr 23 / 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 121204 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

328 Zarządzenie Nr 23 / 2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r Poniedziałek, 15/10/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 23 / 2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 91167 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

329 Zarządzenie Wójta Nr 22/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 Poniedziałek, 15/10/2012
  Opis: Zarządzenie Wójta Nr 22/2012 Wójta Gminy Oksa z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68103 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

330 ZARZĄDZENIE Nr 21/2012 z dnia 19 lipca 2012r. Czwartek , 02/08/2012
  Opis: ZARZĄDZENIE Nr 21/2012 Wójta Gminy Oksa z dnia 19 lipca 2012r.
w sprawie: określenia zasad korzystania z autobusu szkolnego w przewozach innych niż dowóz uczniów do szkoły oraz norm zużycia paliwa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65527 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

331 Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 12 lipca 2012r Czwartek , 02/08/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Oksa z dnia 12 lipca 2012r
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64949 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

332 Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 09 lipca 2012 roku Czwartek , 02/08/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 09 lipca 2012 roku
w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 79323 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

333 ZARZĄDZENIE NR 18/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku Piątek , 27/07/2012
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 18/2012 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 9 lipca 2012 roku
w sprawie : powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk
żywiołowych na terenie gminy Oksa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65835 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

334 ZARZĄDZENIE NR 17/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku Piątek , 27/07/2012
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 17/2012 WÓJTA GMINY OKSA z dnia 6 lipca 2012 roku
w sprawie : powołania komisji ds. szacowania gruntów wprowadzanych do ewidencji
jednostki.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62946 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

335 Załącznik nr 1 doZarządzenie Nr 16/ 2012 Piątek , 27/07/2012
  Opis: Załącznik nr 1 doZarządzenie Nr 16/ 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44907 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

336 Zarządzenie Nr 16/ 2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku Piątek , 27/07/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 16/ 2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki GOPS na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 78852 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

337 ZARZĄDZENIE NR 15/2012 z dnia 31 maja 2012 Wtorek , 26/06/2012
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 15/2012 Wójta Gminy Oksa z dnia 31 maja 2012
w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64737 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

338 Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 31 maja 2012 r. Wtorek , 26/06/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oksie .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63574 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

339 Zarządzenie Nr 13/ 2012 dnia 23 maja 2012 roku Wtorek , 26/06/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 13/ 2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki GOPS na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94758 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

340 Zarządzenie Nr 12/2012 z dn. 9 maja 2012 roku Czwartek , 10/05/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Oksa Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dn. 9 maja 2012 roku w sprawie: zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkowa w sytuacji masowego zagrożenia.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 342250 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

341 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11 / 2012 Środa , 09/05/2012
  Opis: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11 / 2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52802 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

342 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11 / 2012 Środa , 09/05/2012
  Opis: Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11 / 2012
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93408 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

343 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11 / 2012 Środa , 09/05/2012
  Opis: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11 / 2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 kwietnia 2012 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51639 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

344 Zarządzenie Nr 11 / 2012 Środa , 09/05/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 11 / 2012
Wójta Gminy w Oksie
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 75457 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

345 Zarządzenie Nr 10/ 2012 Wtorek , 10/04/2012
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 10/2012
WÓJTA GMINY OKSA
z dnia 2 kwietnia 2012 roku
w sprawie : powołania komisji dla dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63571 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

346 Zarządzenie Nr 9/ 2012 Wtorek , 10/04/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 9/ 2012
Wójta Gminy w Oksie
z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie: planu powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2012 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77839 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

347 Zarządzenie Nr 8/ 2012 Wtorek , 10/04/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 8/ 2012
Wójta Gminy w Oksie
z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki GOPS na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93720 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

348 Zarządzenie Nr 7 / 2012 Wtorek , 10/04/2012
  Opis: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 7/2012
WÓJTA GMINY OKSA z dnia 23 luty 2012 roku
w sprawie: powołania Komisji do rozstrzygnięcia ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla
dzieci i młodzieży pod hasłem" 20 lat Państwowej Straży Pożarnej- jak nas widzą
tak nas malują"

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59517 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

349 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2012 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93482 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

350 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2012 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45571 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

351 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Wójta Gminy w Oksie z dnia 22 lutego 20112
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46508 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

352 Zarządzenie Nr 6 / 2012 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 6 / 2012
Wójta Gminy w Oksie
z dnia 22 lutego 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 75179 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

353 Zarządzenie Nr 5 / 2012 Czwartek , 22/03/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 5 / 2012
Wójta Gminy w Oksie
z dnia 08 lutego 2012 roku
w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 91637 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

354 Zarządzenie Nr 4/ 2012 Czwartek , 22/03/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 4/ 2012
Wójta Gminy w Oksie
z dnia 08 lutego 2012
w sprawie: planu finansowego Przedszkole Samorządowe na rok 2012
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 119179 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

355 Zarządzenie Nr 3/ 2012 Czwartek , 22/03/2012
  Opis: Zarządzenie Nr 3/ 2012
Wójta Gminy w Oksie
z dnia 08 lutego 2012 roku
w sprawie: planu finansowego jednostki GOPS na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89950 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

356 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Piątek , 27/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 126754 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

357 Zarządzenie nr 2/2012 Piątek , 27/01/2012
  Opis: Wójta Gminy w Oksie z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 238001 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

358 ZARZĄDZENIE NR 1/2012 Piątek , 27/01/2012
  Opis: ZARZĄDZENIE NR 1
WÓJTA GMINY W OKSIE
z dnia 16 stycznia 2012 r.
w sprawie określenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego i dodatku
funkcyjnego Dyrektorom Placówek Oświatowych prowadzonych przez Gminę Oksa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64242 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

359 Zarządzenie Nr 53/2011 Piątek , 27/01/2012
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania środka trwałego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51239 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

360 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2011 Piątek , 27/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63285 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

361 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2011 Piątek , 27/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64033 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

362 Zarządzenie Nr 52 / 2011 Piątek , 27/01/2012
  Opis: Wójta Gminy w Oksie
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76880 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

363 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2011 Piątek , 27/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54740 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

364 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2011 Piątek , 27/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2011 Wójta
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54908 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

365 Zarządzenie Nr 51/ 2011 Piątek , 27/01/2012
  Opis: Wójta Gminy w Oksie
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki GOPS na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 79125 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

366 Zarzadzenie Nr 50/2011 Czwartek , 22/12/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 43725 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

367 Zarządzenie Nr 49/2011 Czwartek , 22/12/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Oksa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72014 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

368 Zarządzenie Nr 48/2011 Czwartek , 22/12/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 86344 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

369 Załącznik Nr 3 do zarządzenia 47/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 3 do zarządzenia 47/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62887 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

370 Załącznik Nr 2 do zarządzenia 47/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 2 do zarządzenia 47/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65271 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

371 Załącznik Nr 1 do zarządzenia 47/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do zarządzenia 47/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62844 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

372 Zarządzenie Nr 47/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76820 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

373 Załącznik Nr 2 do zarządzenia 46/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 2 do zarządzenia 46/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59353 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

374 Załącznik Nr 1 do zarządzenia 46/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do zarządzenia 46/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57186 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

375 Zarządzenie Nr 46/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego jednostki GOPS na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 79537 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

376 Załącznik Nr 3 do zarządzenia 45/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 3 do zarządzenia 45/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82399 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

377 Załącznik Nr 2 do zarządzenia 45/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 2 do zarządzenia 45/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52880 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

378 Załącznik Nr 1 do zarządzenia 45/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do zarządzenia 45/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52431 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

379 Zarządzenie Nr 45/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 78161 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

380 Zarządzenie Nr 44/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 15 listopada 2011 w sprawie powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Węgleszyn”

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63802 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

381 Zarządzenie Nr 43/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przekazania projektu budżetu gminy na 2012 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76772 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

382 Zarządzenie Nr 42/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego „Ocieplenie i wykonanie elewacji z tynku mineralnego części budynku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64397 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

383 Załącznik Nr 3 do zarządzenia 41/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 3 do zarządzenia 41/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63805 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

384 Załącznik Nr 2 do zarządzenia 41/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 2 do zarządzenia 41/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62104 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

385 Załącznik Nr 1 do zarządzenia 41/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do zarządzenia 41/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57382 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

386 Zarządzenie Nr 41/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77227 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

387 Załącznik Nr 2 do zarządzenia 40/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 2 do zarządzenia 40/2011
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-excel
  Rozmiar: 20480 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

388 Załącznik Nr 1 do zarządzenia 40/2011 Piątek , 02/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do zarządzenia 40/2011
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-excel
  Rozmiar: 18944 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

389 Zarządzenie Nr 40/2011 Poniedziałek, 31/10/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego jednostki GOPS na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 78764 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

390 Załącznik Nr 2 do zarządzenia 39/2011 Poniedziałek, 31/10/2011
  Opis: Załącznik Nr 2 do zarządzenia 39/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51943 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

391 Załącznik Nr 1 do zarządzenia 39/2011 Poniedziałek, 31/10/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do zarządzenia 39/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53074 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

392 Zarządzenie Nr 39/2011 Poniedziałek, 31/10/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 11 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94415 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

393 Zarządzenie Nr 38/2011 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz
ustalenia ceny tych nieruchomości położonych w obrębie Tyniec i Lipno.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65088 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

394 Załącznik Nr 3 do zarządzenia 37/2011 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Załącznik Nr 3 do zarządzenia 37/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81393 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

395 Załącznik Nr 2 do zarządzenia 37/2011 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Załącznik Nr 2 do zarządzenia 37/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53668 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

396 Załącznik Nr 1 do zarządzenia 37/2011 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do zarządzenia 37/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54860 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

397 Zarządzenie Nr 37/2011 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 06 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77496 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

398 Załącznik Nr 3 do zarządzenia 36/2011 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Załącznik Nr 3 do zarządzenia 36/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58807 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

399 Załącznik Nr 2 do zarządzenia 36/2011 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Załącznik Nr 2 do zarządzenia 36/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64614 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

400 Załącznik Nr 1 do zarządzenia 36/2011 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do zarządzenia 36/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60854 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

401 Zarządzenie Nr 36/2011 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76798 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

402 Załącznik Nr 2 do zarządzenia 35/2011 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Załącznik Nr 2 do zarządzenia 35/2011
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 2337280 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

403 Załącznik Nr 1 do zarządzenia 35/2011 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do zarządzenia 35/2011
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 1678336 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

404 Zarządzenie Nr 35/2011 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego jednostki GBP na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 78866 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

405 Załącznik Nr 1 do zarządzenia 34/2011 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do zarządzenia 34/2011
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 2728960 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

406 Zarządzenie Nr 34/2011 Poniedziałek, 17/10/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego jednostki GOPS na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 78153 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

407 Zarządzenie Nr 33/2011 Czwartek , 22/09/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 21 września 2011 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58861 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

408 Zarządzenie Nr 32/2011 Poniedziałek, 19/09/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 92744 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

409 Zarządzenie Nr 31/2011 Czwartek , 15/09/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 13 września 2011 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68768 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

410 Zarządzenie Nr 30/2011 Czwartek , 15/09/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 13 września 2011 roku w sprawie powołania komisji w sprawie odbioru zadań inwestycyjnych – „Remonty dróg na terenie gminy Oksa: remont – przebudowa drogi gminnej Nr 355005T w m. Zakrzów – kierunek Wrona dł. 530mb, remont- przebudowa drogi gminnej Nr 355030 T w m. Nowe Kanice dł. 409 mb, remont- przebudowa drogi gminnej Nr 355029T w m. Podlesie dł. 738,5 mb, remont – przebudowa drogi do pól w m. Zalesie dł. 550 mb.”

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66349 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

411 Zarządzenie Nr 29/2011 Czwartek , 08/09/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 6 września 2011 roku w sprawie : wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61054 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

412 Zarządzenie Nr 28/2011 Czwartek , 08/09/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa 6 września 2011 roku
w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011 roku.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61021 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

413 Załącznik Nr 2 do zarządzenia 27/2011 Czwartek , 08/09/2011
  Opis: Załącznik Nr 2 do zarządzenia 27/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56403 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

414 Załącznik Nr 1 do zarządzenia 27/2011 Czwartek , 08/09/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do zarządzenia 27/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54781 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

415 Zarządzenie Nr 27/2011 Czwartek , 08/09/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93300 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

416 Załącznik Nr 2 do zarządzenia 26/2011 Środa , 31/08/2011
  Opis: Załącznik Nr 2 do zarządzenia 26/2011
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 230460 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

417 Załącznik Nr 1 do zarządzenia 26/2011 Środa , 31/08/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do zarządzenia 26/2011
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 273705 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

418 Zarządzenie Nr 26/2011 Środa , 31/08/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego jednostki GOPS na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95370 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

419 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 25/2011 Piątek , 29/07/2011
  Opis: Zmiany w planie finansowym w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2011 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57893 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

420 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25/2011 Piątek , 29/07/2011
  Opis: Zmiany w planie finansowym wydatków Gminy Oksa w 2011 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 55905 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

421 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Piątek , 29/07/2011
  Opis: Zmiany w planie finansowym dochodów Gminy Oksa w 2011 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53555 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

422 Zarządzenie Nr 25/2011 Piątek , 29/07/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77315 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

423 Zarzadzenie Nr 24/2011 Piątek , 29/07/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie: likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy w Oksie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68075 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

424 Zarządzenie Nr 23/2011 Środa , 27/07/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru inwestycji pn. ”Budowa kotłowni ekologicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Oksie”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64911 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

425 Zarządzenie Nr 22/2011 Środa , 06/07/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego jednostki urzędu gminy na rak 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93150 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

426 Zarządzenie Nr 21/2011 Środa , 06/07/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego jednostki GOPS na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95351 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

427 Zarządzenie Nr 20/2011 Środa , 06/07/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2011.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93780 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

428 Zarządzenie Nr 19/2011 Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 24 maja 2011 roku
w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 63272 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

429 Zarządzenie Nr 18/2011 Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 78160 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

430 Zarządzenie Nr 17/2011 Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2011/2012
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 60631 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

431 Zarządzenie Nr 16/2011 Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 18 maja w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwały dotyczącej udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 62222 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

432 Zarządzenie Nr 15/2011 Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Gminy w Oksie
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 65718 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

433 Zarządzenie nr 14/2011 Środa , 18/05/2011
  Opis: Wójta Gminy w Oksie z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 76840 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

434 Zarządzenie Nr 13/2011 Wtorek , 19/04/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2011 roku.
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 42840 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

435 Zarządzenie Nr 12/2011 Wtorek , 19/04/2011
  Opis: Wójta Gminy w Oksie z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru końcowego inwestycji pn.
Zadanie 1 : Remont drogi gminnej Nr 355020 T Rzeszówek – Serwitut w km 0+000 do 1+614
Zadanie 2 : Remont drogi gminnej Nr 355022 T Błogoszów – Kolonia Las w km 0 + 000 do 1+074,
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 84231 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

436 Zarządzenie Nr 11/2009 Wtorek , 19/04/2011
  Opis: Wójta Gminy w Oksie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie: upoważnienia Pani Mirosławy Kwaterskiej do podpisania i złożenia wniosku projektu:"Sposób na lepsze jutro"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 185602 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

437 Zarządzenie Nr 11/2011 Czwartek , 14/04/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania dofinansowania dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Oksa oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dopłat do czesnego.
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 52354 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

438 Zarządzenie Nr 10/2011 Piątek , 08/04/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 05 kwietnia 2011 roku
w sprawie określenia norm zużycia paliwa samochodu osobowego marki RENAULT KANGOO.
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 60337 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

439 Zarządzenie nr 9/2011 Piątek , 01/04/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie na wniosek jednostek organizacyjnych Gminy Oksa
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 76351 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

440 Zarządzenie Nr 8/2011 Piątek , 01/04/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami .
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 75794 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

441 Zarządzenie Nr 7/2011 Piątek , 01/04/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 75511 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

442 Harmonogram zebrań do zarządzenia nr 2/2011 Środa , 23/02/2011
  Opis: HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH POŚWIĘCONYCH WYBOROM SOŁTYSA 2011R.
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 59030 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

443 zarządzenie Nr 6/2011 Środa , 23/02/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie: czynności organizacyjnych w związku z wdrożeniem do stosowania w Urzędzie Gminy instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 60443 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

444 Zarządzenie Nr 5/2011 Poniedziałek, 21/02/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie :określenia zasad korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy w Oksie marki RENAULT KANGOO.
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 93662 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

445 Zarządzenie Nr 4/2011 Poniedziałek, 07/02/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie : powołania likwidatora jednostki organizacyjnej Gminy Oksa : Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Oksie.
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 43358 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

446 Zarządzenie Nr 3/2011 Poniedziałek, 07/02/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji w sprawie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych na zakup używanego samochodu osobowego typu VAN.
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 64009 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

447 Zarządzenie Nr 2/2011 Poniedziałek, 07/02/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia zebrań wiejskich
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 57857 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

448 Zarządzenie Nr 1/2011 Czwartek , 27/01/2011
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Oksa
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 64833 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

449 Zarządzenie Nr.51/2010 Środa , 29/12/2010
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 60801 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

450 Zarządzenie nr. 50/2010 Piątek , 17/12/2010
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 94663 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

451 Zarządzenie nr 49/2010 Piątek , 17/12/2010
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie : powołania komisji w sprawie częściowego odbioru inwestycji pn. ” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oksa, o wydajności poniżej 5 m3 na dobę”.
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 66779 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

452 Zarządzenie Nr 48/2010 Piątek , 10/12/2010
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 62670 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

453 Zarządzenie nr 47/2010 Wtorek , 07/12/2010
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie : powołania lidera gminnego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r. na terenie Gminy Oksa
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 59254 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

454 Zarządzenie Nr 46/2010 Wtorek , 07/12/2010
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie: przekazania projektu budżetu gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 77258 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

455 Zarządzenie Nr 45/2010 Piątek , 12/11/2010
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie określenia norm zużycia paliwa autobusu szkolnego MERCEDES- BENZ Nr rejestracyjny TJE 01550
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 62599 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

456 Zarządzenie Nr 44/2010 Czwartek , 04/11/2010
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru inwestycji pn. „Przebudowa parkingów przykościelnych w miejscowości Węgleszyn”
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 80896 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

457 Zarządzenie Nr 43/2010 Środa , 27/10/2010
  Opis: Wójta Gminy Oksa z dnia 27 października 2010 w sprawie : powołania komisji w sprawie odbioru inwestycji pn.” Remont wewnętrznej drogi osiedlowej w Rzeszówku dł. 200mb. zlokalizowanej na działce Nr 4/60 i remont drogi w m. Rzeszówek dł. 100mb. zlokalizowanej na działce Nr 24”.
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 64902 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

458 Zarządzenie Nr 42/2010 Środa , 27/10/2010
  Opis: Wójta Gminy