Biuletyn Informacji Publicznej
v31
Urząd Gminy 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada Gminy 
   Przewodniczący Rady Gminy 
   Komisje Rady 
   Sesje  
   Uchwały Rady Gminy 
   Protokoły z sesji 
Komunikaty 
Wiadomości 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Rejestr instytucji kultury 
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 
Oferty Inwestcyjne 
Przetargi 
Prawo Lokalne 
Pomoc publiczna 
Archiwum sprawozdań 
Sprawozdania za 2014 rok 
Sprawozdania za 2015 rok 
Opinie RIO 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2012 
Ochrona Środowiska 
Spółki Prawa Handlowego 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Wzory formularzy, informacji i deklaracji podatkowych 
Program Integracji Społecznej 
Kontrole 
Sprawy EOD 
Informacje nie udostępnione 
Akty prawne on-line 
Wybory 
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
Petycje 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwały rady gminy: 7050
strona główna: 89525
    strona główna / rada gminy / uchwały rady gminy 
   Uchwały Rady Gminy
 
  
1 Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały Nr XIV / 71 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 grudnia 2015 r Wtorek , 15/12/2015
  Opis: Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały Nr XIV / 71 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 grudnia 2015 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 428083 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

2 Uchwała Nr XIV / 71 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 grudnia 2015 r Wtorek , 15/12/2015
  Opis: Uchwała Nr XIV / 71 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 206221 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

3 Uchwała Nr XIV / 70 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 grudnia 2015 r Wtorek , 15/12/2015
  Opis: Uchwała Nr XIV / 70 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2015 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 163123 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

4 Uchwała Nr X III/ 69 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015 r Wtorek , 15/12/2015
  Opis: Uchwała Nr X III/ 69 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie : poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 162689 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

5 Uchwała Nr XIII/68 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015 r Wtorek , 15/12/2015
  Opis: Uchwała Nr XIII/68 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie : ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 187408 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

6 Uchwała Nr XIII/67 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015 r Wtorek , 15/12/2015
  Opis: Uchwała Nr XIII/67 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 159265 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

7 UCHWAŁA Nr XIII / 66 / 2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 listopada 2015 r Wtorek , 15/12/2015
  Opis: UCHWAŁA Nr XIII / 66 / 2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189806 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

8 UCHWAŁA Nr XIII/65/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015 r Wtorek , 15/12/2015
  Opis: UCHWAŁA Nr XIII/65/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 171332 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

9 UCHWAŁA NR XIII/64/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 listopada 2015 R Wtorek , 15/12/2015
  Opis: UCHWAŁA NR XIII/64/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 listopada 2015 R. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 164766 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

10 Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015r Wtorek , 15/12/2015
  Opis: Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 226580 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

11 Załącznik nr 1,2,3,4,5 do Uchwały Nr XIII / 62 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015 r Wtorek , 15/12/2015
  Opis: Załącznik nr 1,2,3,4,5 do Uchwały Nr XIII / 62 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 821000 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

12 Uchwała Nr XIII / 62 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015 r Wtorek , 15/12/2015
  Opis: Uchwała Nr XIII / 62 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 206651 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

13 Uchwała Nr XIII / 61 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015 r Wtorek , 15/12/2015
  Opis: Uchwała Nr XIII / 61 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2015 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 163178 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

14 Uchwała Nr XII / 60 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 10 listopada 2015 r Poniedziałek, 30/11/2015
  Opis: Uchwała Nr XII / 60 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 154252 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

15 Uchwała Nr XII / 59 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 10 listopada 2015 r Poniedziałek, 30/11/2015
  Opis: Uchwała Nr XII / 59 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 201361 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

16 Załącznik nr 1,2,3,4 do Uchwały Nr XII / 58 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 10 listopada 2015 r Poniedziałek, 30/11/2015
  Opis: Załącznik nr 1,2,3,4 do Uchwały Nr XII / 58 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 10 listopada 2015 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 698558 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

17 Uchwała Nr XII / 58 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 10 listopada 2015 r Poniedziałek, 30/11/2015
  Opis: Uchwała Nr XII / 58 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2015 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160873 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

18 UCHWAŁA Nr X/52/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 29 września 2015 r Wtorek , 03/11/2015
  Opis: UCHWAŁA Nr X/52/2015
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 29 września 2015 rokuw sprawie: ustanowienia pomnika przyrody
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 738105 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

19 Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 września 2015 r Wtorek , 03/11/2015
  Opis: Uchwała Nr X/51/2015
Rady Gminy w Oksie
z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie : przekazania skargi Komisji Rewizyjnej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145654 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

20 Uchwała Nr X/50 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 września 2015 r Wtorek , 03/11/2015
  Opis: Uchwała Nr X/50 /2015
Rady Gminy w Oksie
z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie : wyboru ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy na lata 2016 – 2019 do Sądu Rejonowego – Sądu
Pracy w Jędrzejowie .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96388 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

21 UCHWAŁA NR X/ 49/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 29 września 2015 r. Wtorek , 03/11/2015
  Opis: UCHWAŁA NR X/ 49/2015
RADY GMINY W OKSIE

z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie: wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 164228 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

22 Uchwała Nr X / 48 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 września 2015 r Wtorek , 03/11/2015
  Opis: Uchwała Nr X / 48 / 2015
Rady Gminy w Oksie
z dnia 29 września 2015 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/16/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158074 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

23 Załączniki nr 1,2,3,4,5 do Uchwały Nr X / 47 / 2015 Wtorek , 03/11/2015
  Opis: Załączniki nr 1,2,3,4,5 do Uchwały Nr X / 47 / 2015
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-excel
  Rozmiar: 99840 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

24 Uchwała Nr X / 47 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 września 2015 r Wtorek , 03/11/2015
  Opis: Uchwała Nr X / 47 / 2015
Rady Gminy w Oksie
z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 202036 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

25 Uchwała Nr X / 46 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 września 2015 r Wtorek , 03/11/2015
  Opis: Uchwała Nr X / 46 / 2015
Rady Gminy w Oksie
z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2015 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160920 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

26 Uchwała Nr IX / 45 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 31 lipca 2015 r Wtorek , 03/11/2015
  Opis: Uchwała Nr IX / 45 / 2015
Rady Gminy w Oksie
z dnia 31 lipca 2015 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 200291 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

27 Załącznik nr 1,2,3 do Uchwały Nr IX / 44 / 2015 Wtorek , 03/11/2015
  Opis: Załącznik nr 1,2,3 do Uchwały Nr IX / 44 / 2015

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 480269 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

28 Uchwała Nr IX / 44 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 31 lipca 2015 r Wtorek , 03/11/2015
  Opis: Uchwała Nr IX / 44 / 2015
Rady Gminy w Oksie
z dnia 31 lipca 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2015 - 2019

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 159967 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

29 Uchwała Nr VIII/ 43 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 10 lipca 2015 r Wtorek , 21/07/2015
  Opis: Uchwała Nr VIII/ 43 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie : zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Lipnie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148757 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

30 Uchwała Nr VIII/ 42 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 10 lipca 2015 r Wtorek , 21/07/2015
  Opis: Uchwała Nr VIII/ 42 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie: powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147755 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

31 Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 r Czwartek , 09/07/2015
  Opis: Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie :upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Oksa do przeprowadzenia kontroli.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147013 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

32 Załącznik do Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 r Czwartek , 09/07/2015
  Opis: Załącznik do Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 290703 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

33 Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 r Czwartek , 09/07/2015
  Opis: Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie : przystąpienia gminy Oksa do organizowanej Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 168939 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

34 Uchwała Nr VII/ 39 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 r Czwartek , 09/07/2015
  Opis: Uchwała Nr VII/ 39 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Oksie .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147019 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

35 Załącznik nr 1,2,3,4, do Uchwały Nr VII / 38 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 r Czwartek , 09/07/2015
  Opis: Załącznik nr 1,2,3,4, do Uchwały Nr VII / 38 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 650908 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

36 Uchwała Nr VII / 38 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 r Czwartek , 09/07/2015
  Opis: Uchwała Nr VII / 38 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 201711 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

37 Uchwała Nr VII / 37 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 r Czwartek , 09/07/2015
  Opis: Uchwała Nr VII / 37 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2015 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160581 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

38 Uchwała Nr VII /36 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 r Czwartek , 09/07/2015
  Opis: Uchwała Nr VII /36 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Oksa z wykonania budżetu za 2014 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170131 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

39 Uchwała Nr VII/35 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 r Czwartek , 09/07/2015
  Opis: Uchwała Nr VII/35 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Oksie za 2014 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 154538 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

40 Uchwała Nr VII / 34 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 r Czwartek , 09/07/2015
  Opis: Uchwała Nr VII / 34 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie za 2014 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 154753 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

41 Uchwała Nr VII/33 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 r Czwartek , 09/07/2015
  Opis: Uchwała Nr VII/33 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Oksa za 2014 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147561 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

42 Uchwała Nr VI/32 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 kwietnia 2015 r Czwartek , 14/05/2015
  Opis: Uchwała Nr VI/32 /2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości w drodze przetargu nieruchomości
położone Tyńcu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 150319 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

43 Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 kwietnia 2015 r Czwartek , 14/05/2015
  Opis: Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie : zaopiniowania starań Wójta Gminy ubiegającego się o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151708 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

44 Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do uchwały Nr VI / 30 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 kwietnia 2015 r Czwartek , 14/05/2015
  Opis: Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do uchwały Nr VI / 30 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 839957 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

45 Uchwała Nr VI / 30 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 kwietnia 2015 r Czwartek , 14/05/2015
  Opis: Uchwała Nr VI / 30 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 205641 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

46 Uchwała Nr VI / 29 / 2015/ 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 kwietnia 2015r Czwartek , 14/05/2015
  Opis: Uchwała Nr VI / 29 / 2015/ 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 kwietnia 2015roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2015 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 159831 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

47 UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 30 marca 2015 r. Piątek , 24/04/2015
  Opis: UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie : zmiany do uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170457 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

48 UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 30 marca 2015 r. Piątek , 24/04/2015
  Opis: UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie :wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 172064 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

49 UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 30 marca 2015 r. Piątek , 24/04/2015
  Opis: UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie :przystąpienia Gminy Oksa do Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa
Działania.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 171177 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

50 Uchwała Nr V / 25 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 marca 2015 r Piątek , 24/04/2015
  Opis: Uchwała Nr V / 25 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 204691 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

51 Zalączniki nr 1.2.3.4.5 do Uchwały Nr V / 24 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 marca 2015 r Piątek , 24/04/2015
  Opis: Zalączniki nr 1.2.3.4.5
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 717326 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

52 Uchwała Nr V / 24 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 marca 2015 r Piątek , 24/04/2015
  Opis: Uchwała Nr V / 24 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2015 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 159923 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

53 UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 30 marca 2015 r. Środa , 08/04/2015
  Opis: UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie : wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 164931 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

54 UCHWAŁA NR V/22/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 30 marca 2015 r. Środa , 08/04/2015
  Opis: UCHWAŁA NR V/22/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie:określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2015 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182413 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

55 UCHWAŁA NR IV/21/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 28 stycznia 2015 r Środa , 25/02/2015
  Opis: UCHWAŁA NR IV/21/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oksa na lata 2015-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 396767 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

56 UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 28 stycznia 2015 r. Środa , 25/02/2015
  Opis: UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 173888 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

57 UCHWAŁA NR IV/19/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 28 stycznia 2015 r Środa , 25/02/2015
  Opis: UCHWAŁA NR IV/19/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 174978 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

58 UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 28 stycznia 2015 r Środa , 25/02/2015
  Opis: UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy w Oksie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 600148 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

59 UCHWAŁA Nr IV/ 17/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 28 stycznia 2015 r Środa , 25/02/2015
  Opis: UCHWAŁA Nr IV/ 17/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji „ Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 185782 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

60 Uchwała Nr IV/ 16 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 stycznia 2015 r Środa , 25/02/2015
  Opis: Uchwała Nr IV/ 16 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 153964 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

61 Uchwała Nr IV/ 15 / 201 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 stycznia 2015 r Środa , 25/02/2015
  Opis: Uchwała Nr IV/ 15 / 201 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 171721 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

62 UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 28 stycznia 2015 r. Środa , 25/02/2015
  Opis: UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY GMINY W OKSIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2015 rok.
z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1130414 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

63 Uchwała Nr IV / 13 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 stycznia 2015 r Poniedziałek, 23/02/2015
  Opis: Uchwała Nr IV / 13 / 2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata
2015 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1203226 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

64 Uchwała Nr III/12 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Uchwała Nr III/12 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156469 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

65 Uchwała Nr III/ 11 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014r. Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Uchwała Nr III/ 11 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160197 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

66 Uchwała Nr III/10 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Uchwała Nr III/10 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie : poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158859 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

67 Zał nr 4 do Uchwały Nr III / 9 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Zał nr 4 do Uchwały Nr III / 9 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 227236 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

68 Zał nr 3 do Uchwały Nr III / 9 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Zał nr 3 do Uchwały Nr III / 9 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 295909 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

69 Zał nr 2 do Uchwały Nr III / 9 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Zał nr 2 do Uchwały Nr III / 9 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 255063 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

70 Zał nr 1 do Uchwały Nr III / 9 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Zał nr 1 do Uchwały Nr III / 9 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 295952 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

71 Uchwała Nr III / 9 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Uchwała Nr III / 9 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 202025 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

72 Zał. nr 2 do Uchwały Nr III / 8 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Zał. nr 2 do Uchwały Nr III / 8 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 124537 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

73 Zał. nr 1 do Uchwały Nr III / 8 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Zal. nr 1 do Uchwały Nr III / 8 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83373 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

74 Uchwała Nr III / 8 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 r Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Uchwała Nr III / 8 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2014 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 163626 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

75 Uchwała Nr III/7 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014r Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Uchwała Nr III/7 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Oksa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170378 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

76 Załącznik nr 3 do Uchwała Nr II / 6 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 09 grudnia 2014 r Piątek , 12/12/2014
  Opis: Załącznik nr 3
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 295402 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

77 Załącznik nr 2 Uchwała Nr II / 6 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 09 grudnia 2014 r Piątek , 12/12/2014
  Opis: Załącznik nr 2
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 157063 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

78 Załącznik Nr 1 do Uchwała Nr II / 6 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 09 grudnia 2014 r Piątek , 12/12/2014
  Opis: Załącznik nr 1
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 223399 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

79 Uchwała Nr II / 6 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 09 grudnia 2014 r Piątek , 12/12/2014
  Opis: Uchwała Nr II / 6 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 201579 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

80 Uchwała Nr II / 5 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 09 grudnia 2014 r Piątek , 12/12/2014
  Opis: Uchwała Nr II / 5 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2014 - 2019

  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 163006 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

81 UCHWAŁA Nr II/4/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 grudnia 2014 r Środa , 10/12/2014
  Opis: UCHWAŁA Nr II/4/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy i przedmiotu ich działania.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 177245 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

82 Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 grudnia 2014 r Środa , 10/12/2014
  Opis: Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 149054 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

83 Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 1 grudnia 2014 r Środa , 10/12/2014
  Opis: Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie: wyboru V-ce Przewodniczącego Rady Gminy
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 149450 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

84 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 1 grudnia 2014 r Środa , 10/12/2014
  Opis: Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 139494 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

85 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV / 232 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 listopada 2014 roku Poniedziałek, 24/11/2014
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 228204 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

86 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV / 232 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 listopada 2014 roku Poniedziałek, 24/11/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 168077 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

87 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV / 232 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 listopada 2014 roku Poniedziałek, 24/11/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 139847 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

88 Uchwała Nr XLV / 232 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 listopada 2014 roku Poniedziałek, 24/11/2014
  Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 203302 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

89 Uchwała Nr XLV / 231 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 listopada 2014 roku Poniedziałek, 24/11/2014
  Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2014 - 2019
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 163362 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

90 Uchwała Nr XL IV/230/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy do lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Jędrzejowskiej .
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 147635 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

91 Uchwała Nr XL IV/229/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 152595 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

92 Uchwała Nr XL IV/228 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: w sprawie : przedłużenia umowy najmu.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 148824 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

93 Uchwała Nr XLIV/ 227 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 146455 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

94 Uchwała Nr XLIV/226 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 152980 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

95 Uchwała Nr XL IV / 225 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: w sprawie : wyrażenia opinii o likwidacji aglomeracji Węgleszyn
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 147037 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

96 UCHWAŁA Nr XLIV/224 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Oksa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 228664 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

97 UCHWAŁA Nr XLIV/222/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 Piątek , 14/11/2014
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Oksa.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 161547 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

98 Uchwała Nr XL IV/222 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 173305 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

99 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV / 221 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 297831 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

100 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV / 221 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 228160 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

101 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV / 221 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 152632 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

102 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/221/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 232876 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

103 Uchwała Nr XLIV / 221 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 202548 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

104 Uchwała Nr XLIV / 220 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014 roku Piątek , 14/11/2014
  Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2014 - 2019
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 163344 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

105 Uchwała Nr XLIII/219/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: w sprawie: przystąpienia do Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach i przyjęcia jego statutu.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 148629 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

106 Uchwała Nr XLIII/218/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: w sprawie : zmiany do Uchwały Nr XXXII/196/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Węgleszyn.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 153976 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

107 Uchwała Nr XLIII/217 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: w sprawie : ustanowienia stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 166473 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

108 Uchwała Nr XL III/216/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 149430 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

109 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII / 215 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: Dotacje podmiotowe w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 119274 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

110 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII / 215 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 127809 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

111 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII / 215 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 294732 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

112 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII / 215 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 174472 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

113 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 215 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 135107 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

114 Uchwała Nr XLIII / 215 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 205753 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

115 Uchwała Nr XLIII / 214 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2014 - 2019
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 162721 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

116 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII / 213 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 06 czerwca 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 151660 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

117 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII / 213 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 06 czerwca 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 143986 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

118 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII / 213 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 06 czerwca 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 293086 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

119 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII / 213 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 06 czerwca 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 139942 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

120 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII / 213 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 06 czerwca 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 128240 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

121 Uchwała Nr XLII / 213 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 06 czerwca 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 203871 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

122 Uchwała Nr XLII / 212 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 06 czerwca 2014 roku Czwartek , 09/10/2014
  Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2014 - 2019
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 162203 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

123 Uchwała Nr XLII/211/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 6 czerwca 2014 roku Środa , 30/07/2014
  Opis: w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Oksa z wykonania budżetu za 2013 rok
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 165565 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

124 Uchwała Nr XLII/210/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 6 czerwca 2014 roku Środa , 30/07/2014
  Opis: w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Oksie za 2013 rok.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 152122 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

125 Uchwała Nr XLII/209/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 6 czerwca 2014 roku Środa , 30/07/2014
  Opis: w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie za 2013 rok.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 151551 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

126 Uchwała Nr XLII/208/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 6 czerwca 2014 roku Środa , 30/07/2014
  Opis: w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Oksa za 2013 rok.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 189831 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

127 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI / 207 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 08 maja 2014 roku Środa , 21/05/2014
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 224546 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

128 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI / 207 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 08 maja 2014 roku Środa , 21/05/2014
  Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 291317 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

129 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI / 207 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 08 maja 2014 roku Środa , 21/05/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 134910 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

130 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI / 207 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 08 maja 2014 roku Środa , 21/05/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 127068 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

131 Uchwała Nr XLI / 207 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 08 maja 2014 roku Środa , 21/05/2014
  Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 200438 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

132 Uchwała Nr XLI / 206 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 08 maja 2014 roku Środa , 21/05/2014
  Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2014 - 2019
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 160086 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

133 Uchwała Nr XLI / 205 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 08 maja 2014 roku Środa , 21/05/2014
  Opis: w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 214248 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

134 Uchwała Nr XL/204/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnych.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 186567 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

135 Uchwała Nr XL/203/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: w sprawie : wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/182/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 202729 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

136 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL / 202 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 221546 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

137 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL / 202 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 290319 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

138 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL / 202 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 132928 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

139 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL / 202 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 127589 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

140 Uchwała Nr XL / 202 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 199154 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

141 Uchwała Nr XL /201/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2014 - 2019
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 160393 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

142 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX / 200 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 marca 2014 roku Wtorek , 01/04/2014
  Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 150610 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

143 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX / 200 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 marca 2014 roku Wtorek , 01/04/2014
  Opis: Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 144755 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

144 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX / 200 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 marca 2014 roku Wtorek , 01/04/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 131580 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

145 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX / 200 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 marca 2014 roku Wtorek , 01/04/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 186702 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

146 Uchwała Nr XXXIX / 200 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 marca 2014 roku Wtorek , 01/04/2014
  Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 199517 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

147 Uchwała Nr XXXIX / 199 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 marca 2014 roku Wtorek , 01/04/2014
  Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2014 - 2019
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 158454 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

148 Uchwała Nr XXXVIII198/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014 r. Czwartek , 13/03/2014
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej podziału gminy Oksa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym poprzez zmianę opisu granic okręgów wyborczych
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 211982 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

149 Uchwała Nr XXXVIII/197/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014 r. Czwartek , 13/03/2014
  Opis: w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej podziału gminy Oksa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych poprzez zmiany opisu granic oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 213900 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

150 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/196/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 150856 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

151 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/196/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 145125 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

152 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/196/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 255229 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

153 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/196/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 256825 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

154 Uchwała Nr XXXVIII / 196 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 203043 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

155 Uchwała Nr XXXVIII / 195 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2014 - 2019
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 159145 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

156 Uchwała Nr XXVIII/194/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 191657 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

157 UCHWAŁA NR XXXVIII /193 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2014r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 236285 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

158 Uchwała Nr XXXVII/192/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 259012 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

159 Zał. nr 5 do uchwały Nr XXXVII/191./2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2014r. Czwartek , 13/03/2014
  Opis: Plan Pracy Komisji Samorządu Gospodarki Komunalnej Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2014.

  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 138418 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

160 Zał. Nr 4 do uchwały nr XXXVII/191/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2014 Czwartek , 13/03/2014
  Opis: Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska i Integracji z Unią Europejską
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 137055 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

161 Zał. Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/191/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2014r. Czwartek , 13/03/2014
  Opis: Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 134287 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

162 Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/191/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2014r. Czwartek , 13/03/2014
  Opis: Plan Pracy Komisji Oświaty , Kultury, Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej na Rok 2014
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 137053 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

163 Załącznik nr 1do uchwały Nr XXXVII/191/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2014 Czwartek , 13/03/2014
  Opis: Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 rok
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 138297 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

164 Uchwała Nr XXXVII/191/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy w Oksie
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 199380 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

165 UCHWAŁA Nr XXXVII/190/2014 RADY GMINY W OKSIE z dnia 29 stycznia 2014 roku Czwartek , 13/03/2014
  Opis: w sprawie: przyjęcia do realizacji „ Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 264024 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

166 Załącznik Nr 3,4,5,6,7,8,9,10 do Uchwały Nr XXXVII/189/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r Piątek , 21/02/2014
  Opis: Załącznik Nr 3,4,5,6,7,8,9,10 do Uchwały Nr XXXVII/189/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 742429 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

167 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/189/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r Piątek , 21/02/2014
  Opis: Plan wydatków Gminy Oksa na 2014 rok
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 662780 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

168 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/189/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r Piątek , 21/02/2014
  Opis: Plan dochodów Gminy Oksa na 2014 rok
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 188821 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

169 Uchwała Nr XXXVII / 189 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2014 roku Piątek , 21/02/2014
  Opis: w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2014 rok
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 274334 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

170 Uchwała Nr XXXVII / 188 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2014 roku Piątek , 21/02/2014
  Opis: w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2014 - 2019
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 150047 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

171 Uchwała Nr XXXVII / 187 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2014 roku Piątek , 21/02/2014
  Opis: w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 210631 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

172 Uchwała Nr XXXVI/186/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 stycznia 2014 r. Wtorek , 04/02/2014
  Opis: w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 209754 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

173 UCHWAŁA Nr XXXVI/185 /2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 stycznia 2014 roku Wtorek , 04/02/2014
  Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 275029 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

174 Załącznik do uchwały Nr XXXVI/184/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 stycznia 2014 r. Wtorek , 04/02/2014
  Opis: PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 208188 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

175 Uchwała Nr XXXVI/184/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 stycznia 2014 roku Wtorek , 04/02/2014
  Opis: w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania,, Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 129933 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

176 Uchwała Nr XXXV/183/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: w sprawie : zmiany Statutu Międzygminnego Związku ,,Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 199687 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

177 Uchwała Nr XXXV/182 /2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: w sprawie : ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 222757 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

178 Uchwała Nr XXXV/181/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: w sprawie :poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2014 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 200262 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

179 UCHWAŁA Nr XXXV/ 180 /2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Oksa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 263821 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

180 Uchwała Nr XXXV/179/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195744 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

181 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV / 178 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 134942 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

182 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV / 178/ 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: Zmiany w wydatkach Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147679 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

183 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV / 178 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 149944 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

184 Uchwała Nr XXXV / 178 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 200085 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

185 Uchwała Nr XXXV / 177 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2013 - 2019.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160378 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

186 Załączniki Nr 4, 5 do Uchwały Nr XXXIV / 176 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 436170 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

187 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV / 176 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135141 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

188 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV / 176 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 185325 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

189 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / 176 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 162864 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

190 Uchwała Nr XXXIV / 176 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 09 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 205003 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

191 Uchwała Nr XXXIV / 175 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 09 grudnia 2013 roku Wtorek , 14/01/2014
  Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2013 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 159992 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

192 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/172/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Środa , 20/11/2013
  Opis: OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OKSA NA LATA 2013-2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45434 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

193 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII / 172 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Środa , 20/11/2013
  Opis: Wykaz przedsięwzięć do WPF
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 73648 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

194 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII / 172 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Środa , 20/11/2013
  Opis: Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146171 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

195 Uchwała Nr XXVIII/156/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: w sprawie : poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2013r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 90177 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

196 Uchwała Nr XXVIII/155/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013 r. Wtorek , 19/11/2013
  Opis: w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Oksa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 92461 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

197 Załącznik do Uchwały XXXIII/174/2013r. Wtorek , 19/11/2013
  Opis: POROZUMIENIE między jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego oraz innymi podmiotami o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 79306 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

198 Uchwała Nr XXXIII/174/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: w sprawie : zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi
Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach
Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72274 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

199 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII / 173 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2013 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94296 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

200 Załącznik Nr 5 i Nr 6 do Uchwały Rady Nr XXXIII /173 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku,
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 136499 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

201 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII / 173 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Dotacje celowe w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74029 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

202 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII / 173 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50868 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

203 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII / 173 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67136 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

204 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/173/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Wtorek , 19/11/2013
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59315 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

205 Uchwała Nr XXXIII / 173 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Poniedziałek, 18/11/2013
  Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 92069 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

206 Uchwała Nr XXXIII / 172 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Poniedziałek, 18/11/2013
  Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2013 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76930 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

207 Uchwała Nr XXXIII/171 /2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013 roku Czwartek , 07/11/2013
  Opis: w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74522 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

208 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII / 170 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 25 października 2013 roku Czwartek , 07/11/2013
  Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51397 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

209 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII / 170 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 25 października 2013 roku Czwartek , 07/11/2013
  Opis: Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 55545 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

210 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII / 170 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 25 października 2013 roku Czwartek , 07/11/2013
  Opis: Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54845 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

211 Uchwała Nr XXXII / 170 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 25 października 2013 roku Czwartek , 07/11/2013
  Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89358 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

212 Uchwała Nr XXXII/169/ 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 25 października 2013 roku Czwartek , 07/11/2013
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 73074 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

213 Uchwała Nr XXXI/168/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013 roku Piątek , 04/10/2013
  Opis: w sprawie :wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59458 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

214 Uchwała Nr XXXI/167/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013 roku Piątek , 04/10/2013
  Opis: w sprawie : zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Włoszczowsko- Jędrzejowskiego obszaru Chronionego Krajobrazu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72028 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

215 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI / 166 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013 roku Piątek , 04/10/2013
  Opis: Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI / 166 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 73160 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

216 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI / 166 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013 roku Piątek , 04/10/2013
  Opis: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI / 166 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51343 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

217 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI / 166 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013 roku Piątek , 04/10/2013
  Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI / 166 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66913 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

218 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI / 166 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013 roku Piątek , 04/10/2013
  Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI / 166 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59406 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

219 Uchwała Nr XXXI / 166 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013 roku Piątek , 04/10/2013
  Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89377 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

220 Uchwała Nr XXXI / 165 / 2013Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013 roku Piątek , 04/10/2013
  Opis: w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla OSP Węgleszyn
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 75613 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

221 Uchwała Nr XXXI / 164 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013 roku Piątek , 04/10/2013
  Opis: w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla OSP Oksa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 73807 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

222 Uchwała Nr XXXI / 163 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013 roku Piątek , 04/10/2013
  Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2013 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76930 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

223 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX / 162 / 2013 Poniedziałek, 19/08/2013
  Opis: Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX / 162 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 8 sierpnia 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51490 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

224 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX / 162 / 2013 Poniedziałek, 19/08/2013
  Opis: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX / 162 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 8 sierpnia 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69178 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

225 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX / 162 / 2013 Rady Gminy Poniedziałek, 19/08/2013
  Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX / 162 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 8 sierpnia 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59060 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

226 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX /162 / 2013 Poniedziałek, 19/08/2013
  Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX /162 / 2013 z dnia 08 sierpnia 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48772 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

227 Uchwała Nr XXX / 162 / 2013 z dnia 08 sierpnia 2013 roku Poniedziałek, 19/08/2013
  Opis: Uchwała Nr XXX / 162 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 08 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 90872 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

228 Uchwała Nr XXX / 161 / 2013 z dnia 08 sierpnia 2013 roku Poniedziałek, 19/08/2013
  Opis: Uchwała Nr XXX / 161 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 08 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2013 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76980 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

229 Uchwała Nr XXIX/160/2013 z dnia 12 lipca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Uchwała Nr XXIX/160/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oksa, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70505 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

230 Zał nr 3 do Uchwały Nr XXIX / 159 / 2013 z dnia 12 lipca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Zał nr 3 do Uchwały Nr XXIX / 159 / 2013 z dnia 12 lipca 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51611 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

231 Zał nr 2 do Uchwały Nr XXIX / 159 / 2013 z dnia 12 lipca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Zał nr 2 do Uchwały Nr XXIX / 159 / 2013 z dnia 12 lipca 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57046 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

232 Zał nr 1 do Uchwały Nr XXIX / 159 / 2013 z dnia 12 lipca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Zał nr 1 do Uchwały Nr XXIX / 159 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 12 lipca 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59312 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

233 Uchwała Nr XXIX / 159 / 2013 z dnia 12 lipca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Uchwała Nr XXIX / 159 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89304 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

234 Uchwała Nr XXIX / 158 / 2013 z dnia 12 lipca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Uchwała Nr XXIX / 158 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2013 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76725 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

235 Uchwała Nr XXIX/157/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu Środa , 17/07/2013
  Opis: Uchwała Nr XXIX/157/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70889 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

236 Zał. nr 4 i 5 do Uchwały Nr XXVIII / 154 / 2013 z dnia 26 czerwca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Zał. nr 4 i 5 do Uchwały Nr XXVIII / 154 / 2013 z dnia 26 czerwca 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 137198 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

237 Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXVIII / 154 / 2013 z dnia 26 czerwca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Zał. nr 3 do Uchwały Nr XXVIII / 154 / 2013 z dnia 26 czerwca 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51010 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

238 Zał. nr 2 do Uchwały Nr XXVIII / 154 / 2013 z dnia 26 czerwca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Zał. nr 2 do Uchwały Nr XXVIII / 154 / 2013 z dnia 26 czerwca 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58928 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

239 Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXVIII / 154 / 2013 z dnia 26 czerwca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXVIII / 154 / 2013 z dnia 26 czerwca 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56274 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

240 Uchwała Nr XXVIII / 154 / 2013 z dnia 26 czerwca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVIII / 154 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 90875 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

241 Uchwała Nr XXVIII / 153 / 2013 z dnia 26 czerwca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVIII / 153 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2013 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76974 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

242 Uchwała Nr XXVIII/152/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVIII/152/2013 Rady Gminy w Oksie
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Oksa z wykonania budżetu za 2012 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69947 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

243 Uchwała Nr XXVIII/151/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVIII/151/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Oksie za 2012 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70639 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

244 Uchwała Nr XXVIII/150/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVIII/150/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie za 2012 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 73089 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

245 Uchwała Nr XXVIII/149/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r Środa , 17/07/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVIII/149/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Oksa za 2012 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65663 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

246 Uchwała Nr XXVII/148/2013 z dnia 21 maja 2013 r Czwartek , 06/06/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie :przystąpienia do Międzygminnego Związku ,,Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach i przyjęcia jego Statutu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69717 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

247 UCHWAŁA Nr XXVII / 147 / 2013 z dnia 21 maja 2013 r Czwartek , 06/06/2013
  Opis: UCHWAŁA Nr XXVII / 147 / 2013 RADY GMINY w Oksie z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 78228 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

248 Uchwała Nr XXVII / 146 / 2013 z dnia 21 maja 2013 r Czwartek , 06/06/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVII / 146 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej przystąpienia Gminy Oksa do składu członków Banku Spółdzielczego w Kielcach.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77770 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

249 Załącznik nr 5 i 6 do Uchwały Nr XXVII / 145 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2013 r Czwartek , 06/06/2013
  Opis: Załącznik nr 5 i 6 do Uchwały Nr XXVII / 145 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135732 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

250 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII / 145 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2013 r Czwartek , 06/06/2013
  Opis: Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII / 145 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50754 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

251 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII / 145 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2013 r Czwartek , 06/06/2013
  Opis: Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII / 145 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61909 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

252 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII / 145 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2013 r Czwartek , 06/06/2013
  Opis: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII / 145 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59659 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

253 Uchwała Nr XXVII / 145 / 2013 z dnia 21 maja 2013 r Czwartek , 06/06/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVII / 145 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 92352 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

254 Uchwała Nr XXVII / 144 / 2013 z dnia 21 maja 2013 r Czwartek , 06/06/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVII / 144 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2013 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65521 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

255 Uchwała Nr XXVI/143/2013 z dnia 26 marca 2013 Piątek , 05/04/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVI/143/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marca 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71920 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

256 Załącznik nr 5,6,7 do Uchwały Nr XXVI / 142 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marzec 2013 r Piątek , 05/04/2013
  Opis: Załącznik nr 5,6,7 do Uchwały Nr XXVI / 142 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marzec 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 152896 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

257 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI / 142 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marzec 2013 r Piątek , 05/04/2013
  Opis: Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI / 142 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marzec 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51269 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

258 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI / 142 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marzec 2013 r Piątek , 05/04/2013
  Opis: Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI / 142 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marzec 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70194 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

259 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI / 142 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marzec 2013 r Piątek , 05/04/2013
  Opis: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI / 142 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marzec 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66133 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

260 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI / 142 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marzec 2013 r Piątek , 05/04/2013
  Opis: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI / 142 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marzec 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49427 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

261 Uchwała Nr XXVI / 142 / 2013 z dnia 26 marzec 2013 r Piątek , 05/04/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVI / 142 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marzec 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82597 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

262 Uchwała Nr XXVI / 141 / 2013 z dnia 26 marca 2013 r Piątek , 05/04/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVI / 141 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2013 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65706 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

263 Uchwała Nr XXVI/140/2013 z dnia 26.03.2013r. Czwartek , 04/04/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVI/140/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26.03.2013r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie.
i Załącznik nr 1 do powyższej uchwały.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 91379 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

264 Uchwała Nr XXVI/ 139 /2013 z dnia 26 marca 2013 r Czwartek , 04/04/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVI/ 139 /2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67894 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

265 Uchwała Nr XXVI /138/ 2013 z dnia 26 marca 2013r. Czwartek , 04/04/2013
  Opis: Uchwała Nr XXVI /138/ 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 73100 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

266 UCHWAŁA NR XXVI / 137 /2013 z dnia 26 marca 2013 r Czwartek , 04/04/2013
  Opis: UCHWAŁA NR XXVI / 137 /2013 Rady Gminy w Oksie
z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2013r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89846 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

267 Załącznik nr 3, 4, 5 do uchwały Nr XXIV/136/2013 z dnia z dnia 28 lutego 2013 roku Piątek , 08/03/2013
  Opis: Załącznik nr 3, 4, 5 do uchwały Nr XXIV/136/2013 z dnia z dnia 28 lutego 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 92473 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

268 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/136/2013 z dnia z dnia 28 lutego 2013 roku Piątek , 08/03/2013
  Opis: Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/136/2013 z dnia z dnia 28 lutego 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51967 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

269 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/136/2013 z dnia z dnia 28 lutego 2013 roku Piątek , 08/03/2013
  Opis: Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/136/2013 z dnia z dnia 28 lutego 2013 roku

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52066 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

270 Uchwała Nr XXV / 136 / 2013 z dnia 28 lutego 2013 roku Piątek , 08/03/2013
  Opis: Uchwała Nr XXV / 136 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81195 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

271 Uchwała Nr XXV / 135 / 2013 z dnia 28 lutego 2013 roku Piątek , 08/03/2013
  Opis: Uchwała Nr XXV / 135 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oksa na lata 2013 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66957 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

272 Uchwała Nr XXIV/134/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Uchwała Nr XXIV/134/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 75186 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

273 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV/133/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV/133/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59277 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

274 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/133/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/133/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56352 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

275 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/133/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/133/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58574 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

276 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/133/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/133/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58087 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

277 Uchwała Nr XXIV/133/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Uchwała Nr XXIV/133/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy w Oksie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58630 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

278 UCHWAŁA Nr XXIV/132/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: UCHWAŁA Nr XXIV/132/2013 RADY GMINY W OKSIE z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji „ Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 80485 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

279 Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158083 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

280 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158083 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

281 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158083 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

282 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158083 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

283 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158083 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

284 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158083 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

285 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158083 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

286 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158083 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

287 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 103895 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

288 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69528 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

289 Uchwała Nr XXIV / 131 / 2013 z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Uchwała Nr XXIV / 131 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2013 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82021 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

290 Uchwała Nr XXIV / 130 / 2013 z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Uchwała Nr XXIV / 130 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2013 - 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63307 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

291 Uchwała Nr XXIV / 129 / 2013 z dnia 30 stycznia 2013 r Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Uchwała Nr XXIV / 129 / 2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63760 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

292 Załącznik 5 do uchwały Nr XXIII / 128 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Załącznik 5 do uchwały Nr XXIII / 128 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67119 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

293 Załącznik 4 do uchwały Nr XXIII / 128 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Załącznik 4 do uchwały Nr XXIII / 128 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96609 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

294 Załącznik 3 do uchwały Nr XXIII / 128 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Załącznik 3 do uchwały Nr XXIII / 128 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96694 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

295 Załącznik 2 do uchwały Nr XXIII / 128 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Załącznik 2 do uchwały Nr XXIII / 128 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65820 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

296 Załącznik 1 do uchwały Nr XXIII / 128 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012 r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Załącznik 1 do uchwały Nr XXIII / 128 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61668 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

297 Uchwała Nr XXIII / 128 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Uchwała Nr XXIII / 128 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82299 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

298 Uchwała Nr XXIII / 127 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Uchwała Nr XXIII / 127 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oksa na lata 2012 - 2021
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66623 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

299 Uchwała Nr XXII/126/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. Piątek , 18/01/2013
  Opis: Uchwała Nr XXII/126/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70529 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

300 UCHWAŁA Nr XXIII/125/2012 z dnia 28 grudnia 2012 Piątek , 18/01/2013
  Opis: UCHWAŁA Nr XXIII/125/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Oksa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67375 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

301 Uchwała Nr XXIII/124/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. Piątek , 18/01/2013
  Opis: Uchwała Nr XXIII/124/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oksa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61454 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

302 Uchwała Nr XXIII/ 123 /2012 z dnia 28 grudnia 2012r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Uchwała Nr XXIII/ 123 /2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60852 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

303 Uchwała Nr XXIII / 122 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Uchwała Nr XXIII / 122 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61628 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

304 Uchwała Nr XXII/121/2012 z dnia 7 grudnia 2012r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Uchwała Nr XXII/121/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58920 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

305 UCHWAŁA Nr XXII/120/2012 z dnia 07 grudnia 2012r Piątek , 18/01/2013
  Opis: UCHWAŁA Nr XXII/120/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 07 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Oksa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 103971 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

306 Załącznik 4 do uchwały Nr XXII / 119 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 07 grudnia 2012 r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Załącznik 4 do uchwały Nr XXII / 119 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 07 grudnia 2012 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94507 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

307 Załącznik 3 do uchwały Nr XXII / 119 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 07 grudnia 2012 r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Załącznik 3 do uchwały Nr XXII / 119 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 07 grudnia 2012 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96590 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

308 Załącznik 2 do uchwały Nr XXII / 119 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 07 grudnia 2012 r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Załącznik 2 do uchwały Nr XXII / 119 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 07 grudnia 2012 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71506 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

309 Załącznik 1 do uchwały Nr XXII / 119 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 07 grudnia 2012 r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Załącznik 1 do uchwały Nr XXII / 119 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 07 grudnia 2012 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62915 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

310 Uchwała Nr XXII / 119 / 2012 z dnia 07 grudnia 2012 r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Uchwała Nr XXII / 119 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81723 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

311 Uchwała Nr XXII / 118 / 2012 z dnia 07 grudnia 2012 r Piątek , 18/01/2013
  Opis: Uchwała Nr XXII / 118 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oksa na lata 2012 - 2021
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66538 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

312 Załącznik 6 do uchwały Nr XXI / 117 / 2012 z dnia 30 października 2012 Wtorek , 18/12/2012
  Opis: Załącznik 6 do uchwały Nr XXI / 117 / 2012 z dnia 30 października 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 75579 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

313 Załącznik 5 do uchwały Nr XXI / 117 / 2012 z dnia 30 października 2012 Wtorek , 18/12/2012
  Opis: Załącznik 5 do uchwały Nr XXI / 117 / 2012 z dnia 30 października 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67099 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

314 Załącznik 4 do uchwały Nr XXI / 117 / 2012 z dnia 30 października 2012 Wtorek , 18/12/2012
  Opis: Załącznik 4 do uchwały Nr XXI / 117 / 2012 z dnia 30 października 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94584 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

315 Załącznik 3 do uchwały Nr XXI / 117 / 2012 z dnia 30 października 2012 Wtorek , 18/12/2012
  Opis: Załącznik 3 do uchwały Nr XXI / 117 / 2012 z dnia 30 października 2012

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96718 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

316 Załącznik 1 i 2 do uchwały Nr XXI / 117 / 2012 z dnia 30 października 2012 Wtorek , 18/12/2012
  Opis: Załącznik 1 i 2 do uchwały Nr XXI / 117 / 2012 z dnia 30 października 2012 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70247 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

317 Uchwała Nr XXI / 117 / 2012 z dnia 30 października 2012 r Wtorek , 18/12/2012
  Opis: Uchwała Nr XXI / 117 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81068 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

318 Uchwała Nr XXI / 116 / 2012 z dnia 30 października 2012 roku Wtorek , 18/12/2012
  Opis: Uchwała Nr XXI / 116 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oksa na lata 2012 - 2021
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66386 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

319 Uchwała Nr XXI / 115 / 2012 z dn. 30 października 2012 roku Czwartek , 06/12/2012
  Opis: Uchwała Nr XXI / 115 / 2012 Rady Gminy w Oksiez dnia 30 października 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64218 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

320 Uchwała Nr XXI/114/2012 z dnia 30 października 2012 Czwartek , 22/11/2012
  Opis: Uchwała Nr XXI/114/2012 Rada Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012 w sprawie: zamiaru przystąpienia Gminy Oksa do Międzygminnego Związku „ Planowanie Przestrzenne”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60967 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

321 Zał. nr 1 do UCHWAŁY NR XXI/113/2012 z dnia 30 października 2012 r Czwartek , 22/11/2012
  Opis: Zał. nr 1 do UCHWAŁY NR XXI/113/2012 z dnia 30 października 2012 r
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 370397 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

322 UCHWAŁA NR XXI/113/2012 z dnia 30 października 2012 r Czwartek , 22/11/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XXI/113/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oksa”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68743 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

323 Uchwała Nr XXI/112/2012 z dnia 30 października 2012 r Czwartek , 22/11/2012
  Opis: Uchwała Nr XXI/112/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70919 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

324 Zał. nr 1 do uchwały Nr XXI/111/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012 r. Czwartek , 22/11/2012
  Opis: Zał. nr 1 do uchwały Nr XXI/111/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130598 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

325 Uchwała Nr XXI/111/2012 z dnia 30 października 2012 r. Czwartek , 22/11/2012
  Opis: Uchwała Nr XXI/111/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oksa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 106665 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

326 UCHWAŁA Nr XXI/ 110 /2012 z dnia 30 października 2012 r Czwartek , 22/11/2012
  Opis: UCHWAŁA Nr XXI/ 110 /2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67031 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

327 Uchwała Nr XX/109/2012 z dnia 14 września 2012 r Wtorek , 09/10/2012
  Opis: Uchwała Nr XX/109/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012 r. w sprawie: podziału gminy Oksa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu wyborczym
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68380 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

328 Uchwała Nr XX/108/2012 z dnia 14 września 2012 r Wtorek , 09/10/2012
  Opis: Uchwała Nr XX/108/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012 r. w sprawie: podziału gminy Oksa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71705 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

329 Zał. nr 1. do Uchwały Nr XX/107/2012 z dnia 14 września 2012 r. Wtorek , 09/10/2012
  Opis: Zał. nr 1. do Uchwały Nr XX/107/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64468 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

330 Uchwała Nr XX/107/2012 z dnia 14 września 2012 r Wtorek , 09/10/2012
  Opis: Uchwała Nr XX/107/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012 r w sprawie:określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oksa, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za
korzystanie z nich
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72888 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

331 UCHWAŁA NR XX/106/2012 z dnia 14 września 2012 r Wtorek , 09/10/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XX/106/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 14 września 2012 r. w sprawie: wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66338 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

332 Uchwała Nr XX/105/2012 z dnia 14 września 2012 r Wtorek , 09/10/2012
  Opis: Uchwała Nr XX/105/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie dla Zakładu Podstawowej Opieki zdrowotnej w Oksie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59626 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

333 Uchwała Nr XX / 104 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012 roku Wtorek , 09/10/2012
  Opis: Uchwała Nr XX / 104 / 2012
Rady Gminy w Oksie
z dnia 14 września 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81309 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

334 Uchwała Nr XX / 103 / 2012 z dnia 14 września 2012 r Wtorek , 09/10/2012
  Opis: Uchwała Nr XX / 103 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oksa na lata 2012 - 2021
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66016 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

335 Uchwała Nr XX / 102 / 2012 z dnia 14 września 2012 r Wtorek , 09/10/2012
  Opis: Uchwała Nr XX / 102 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63204 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

336 Uchwała Nr XIX/98/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r Wtorek , 09/10/2012
  Opis: Uchwała Nr XIX/98/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Oksie za 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59324 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

337 Uchwała Nr XIX/97/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r Wtorek , 09/10/2012
  Opis: Uchwała Nr XIX/97/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie za 2011 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61017 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

338 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.95.2012 Wtorek , 09/10/2012
  Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.95.2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 100755 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

339 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.95.2012 Wtorek , 09/10/2012
  Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.95.2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54995 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

340 UCHWAŁA Nr XVIII/95/2012 z dnia 23 maja 2012 roku Czwartek , 04/10/2012
  Opis: UCHWAŁA Nr XVIII/95/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 173980 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

341 UCHWAŁA NR XIX/101/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku Środa , 26/09/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XIX/101/2012 RADY GMINY W OKSIE
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie: nadania statutu dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 79975 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

342 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/100/2012 Czwartek , 09/08/2012
  Opis: Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/100/2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61199 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

343 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/100/2012 Czwartek , 09/08/2012
  Opis: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/100/2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93815 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

344 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/100/2012 Czwartek , 09/08/2012
  Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/100/2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57094 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

345 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/100/2012 Czwartek , 09/08/2012
  Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/100/2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48136 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

346 Uchwała Nr XIX / 100 / 2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku Czwartek , 09/08/2012
  Opis: Uchwała Nr XIX / 100 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77967 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

347 Uchwała Nr XIX/99/2012 Wtorek , 03/07/2012
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Oksa z wykonania budżetu za 2011 rok
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 191149 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

348 Uchwała Nr XIX/96/2012 Wtorek , 03/07/2012
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 136853 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

349 Załączniki do Uchwały Nr XVIII / 91 / 2012 Poniedziałek, 02/07/2012
  Opis: Załącznik Nr 1i 2

  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 1528465 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

350 Załączniki do Uchwały Nr XVI / 75 / 2012 Poniedziałek, 02/07/2012
  Opis: Załącznik Nr 1 i 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1522777 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

351 Uchwała Nr XVII/82/2012 z dnia 15 marca 2012 Piątek , 29/06/2012
  Opis: Uchwała Nr XVII/82/2012 Rady Gminy Oksa z dnia 15 marca 2012
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oksa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 219959 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

352 UCHWAŁA Nr XVIII / 94 / 2012 z dnia 23 maja 2012 roku Wtorek , 26/06/2012
  Opis: UCHWAŁA Nr XVIII / 94 / 2012 RADY GMINY w Oksie z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67812 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

353 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII / 93 / 2012 Wtorek , 26/06/2012
  Opis: Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII / 93 / 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61532 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

354 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII / 93 / 2012 Wtorek , 26/06/2012
  Opis: Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII / 93 / 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94904 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

355 Załącznik Nr 4,5 do Uchwały Nr XVIII / 93 / 2012 Wtorek , 26/06/2012
  Opis: Załącznik Nr 4,5 do Uchwały Nr XVIII / 93 / 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 97024 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

356 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII / 93 / 2012 Wtorek , 26/06/2012
  Opis: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII / 93 / 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67072 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

357 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII / 93 / 2012 Wtorek , 26/06/2012
  Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII / 93 / 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60939 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

358 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII / 93 / 2012 Wtorek , 26/06/2012
  Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII / 93 / 2012
z dnia 23 maja 2012 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49557 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

359 Uchwała Nr XVIII / 93 / 2012 z dnia 23 maja 2012 roku Wtorek , 26/06/2012
  Opis: Uchwała Nr XVIII / 93 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 80785 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

360 Uchwała Nr XVIII / 92 / 2012 z dnia 23 maja 2012 roku Wtorek , 26/06/2012
  Opis: Uchwała Nr XVIII / 92 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej przystąpienia Gminy Oksa do składu członków Banku Spółdzielczego w Kielcach
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64077 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

361 Uchwała Nr XVIII / 91 / 2012 z dnia 23 maja 2012 roku Wtorek , 26/06/2012
  Opis: Uchwała Nr XVIII / 91 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oksa na lata 2012 - 2021
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62729 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

362 UCHWAŁA Nr XVII/ 90/2012 z dnia 15 marca 2012 roku Środa , 23/05/2012
  Opis: UCHWAŁA Nr XVII/ 90/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia do realizacji ,,Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2012 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69594 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

363 Uchwała Nr XVII/ 89/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 marca 2012 roku Środa , 23/05/2012
  Opis: Uchwała Nr XVII/ 89/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie : ustalenia ryczałtu dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63448 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

364 Uchwała Nr XVII/ 88/2012 z dnia 15 marca 2012 roku Środa , 23/05/2012
  Opis: Uchwała Nr XVII/ 88/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszum sołeckiego w 2013 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60292 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

365 Uchwała Nr XVII/ 87 /2012 z dnia 15 marca 2012 roku Środa , 23/05/2012
  Opis: Uchwała Nr XVII/ 87 /2012Rady Gminy w Oksie z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84812 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

366 UCHWAŁA NR XVII/ 86/2012 z dnia 15 marca 2012 roku Środa , 23/05/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVII/ 86/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie: podjęcia apelu dotyczącego niedoboru środków finansowych na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64207 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

367 UCHWAŁA NR XVII/ 85/2012 z dnia 15 marca 2012 r. Środa , 23/05/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVII/ 85/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64156 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

368 Uchwała Nr XVI.84.2012 z dnia 15 marca 2012 roku Środa , 23/05/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVII/ 84 /2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2012r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77715 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

369 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.83.2012 Czwartek , 10/05/2012
  Opis: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.83.2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72579 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

370 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII / 83/ 2012 Czwartek , 10/05/2012
  Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII / 83/ 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64380 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

371 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.83.2012 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.83.2012 Czwartek , 10/05/2012
  Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.83.2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59248 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

372 Uchwała Nr XVII / 83 / 2012 Czwartek , 10/05/2012
  Opis: Uchwała Nr XVII / 83 / 2012
Rady Gminy w Oksie
z dnia 15 marca 2012r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77382 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

373 UCHWAŁA Nr XVI/ 81/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku Czwartek , 10/05/2012
  Opis: UCHWAŁA Nr XVI/ 81 /2012
Rady Gminy w Oksie
z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie : określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66122 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

374 Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/80/2012 Czwartek , 10/05/2012
  Opis: Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/80/2012
Rady Gminy w Oksie z dnia 27.01.2012r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59922 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

375 UCHWAŁA Nr XVI/ 80/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku Czwartek , 10/05/2012
  Opis: UCHWAŁA Nr XVI/ 80/2012
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie: przyjęcia do realizacji „ Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81275 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

376 Uchwała Nr XVI/79 /2012 Środa , 09/05/2012
  Opis: Uchwała Nr XVI/79 /2012
Rady Gminy w Oksie
z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74357 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

377 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012 roku. Środa , 09/05/2012
  Opis: Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012 roku.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 209891 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

378 UCHWAŁA NrXIV/63/2011 Środa , 21/03/2012
  Opis: UCHWAŁA Nr XIV/63 /2011
Rady Gminy w Oksie
z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65440 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

379 Uchwała Nr XVI/79 /2012 Środa , 21/03/2012
  Opis: Uchwała Nr XVI/79 /2012
Rady Gminy w Oksie
z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74307 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

380 Uchwała Nr XVI/78 /2012 Środa , 21/03/2012
  Opis: Uchwała Nr XVI/78 /2012
Rady Gminy w Oksie
z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy w Oksie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59686 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

381 Załącznik Nr 8 do Uchwaly Nr XVI / 77 / 2012 Piątek , 10/02/2012
  Opis: Załącznik Nr 8 do Uchwaly Nr XVI / 77 / 2012 Rady Gminy Oksa z dnia 27 stycznia 2012 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62086 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

382 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI / 77 / 2012 Piątek , 10/02/2012
  Opis: Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI / 77 / 2012 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2012 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49074 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

383 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI / 77 / 2012 Piątek , 10/02/2012
  Opis: Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI / 77 / 2012 Rady Gminy w Oksie
z dnia 27 stycznia 2012 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61841 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

384 Załącznik Nr 3, 4 i 7 do Uchwały Nr XVI / 77 /2012 Piątek , 10/02/2012
  Opis: Załącznik Nr 3, 4 i 7
do Uchwały Nr XVI / 77 /2012
z dnia 27 stycznia 2012 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 141925 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

385 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI / 77 / 2012 Piątek , 10/02/2012
  Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI / 77 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 stycznia 2012 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 97832 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

386 Załącznik Nr 1 do Uchwaly Nr XVI / 77 / 2012 Piątek , 10/02/2012
  Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwaly Nr XVI / 77 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 stycznia 2012r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69597 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

387 Uchwała Nr XVI / 77 / 2012 Piątek , 10/02/2012
  Opis: Uchwała Nr XVI / 77 / 2012
Rady Gminy w Oksie
z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2012 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82312 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

388 Uchwała Nr XVI / 76 / 2012 Piątek , 10/02/2012
  Opis: Uchwała Nr XVI / 76 / 2012
Rady Gminy w Oksie
z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63756 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

389 Uchwała Nr XVI / 75 / 2012 Piątek , 10/02/2012
  Opis: Uchwała Nr XVI / 75 / 2012
Rady Gminy w Oksie
z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2012 - 2021
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64033 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

390 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV / 74 / 2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV / 74 / 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62541 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

391 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV / 74 / 2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV / 74 / 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56382 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

392 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV / 74 / 2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV / 74 / 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93270 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

393 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV / 74 / 2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV / 74 / 2011 Rady Gminy w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72517 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

394 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/74/2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/74/2011 Rady Gminy w Oksie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64177 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

395 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV / 74 / 2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV / 74 / 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49440 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

396 Uchwała Nr XV / 74 / 2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Uchwała Nr XV / 74 / 2011
Rady Gminy w Oksie
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 80715 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

397 Uchwała Nr XV / 73 / 2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Uchwała Nr XV / 73 / 2011
Rady Gminy w Oksie
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oksa
na lata 2011 - 2017
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64056 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

398 Uchwała Nr XV / 72 / 2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Uchwała Nr XV / 72 / 2011
Rady Gminy w Oksie
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej przystąpienia Gminy Oksa
do składu członków Banku Spółdzielczego w Kielcach.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63732 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

399 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV / 71 / 2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV / 71 / 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83037 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

400 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV / 71 / 2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV / 71 / 2011
Rady Gminy w Oksie
z dnia 28 listopada 2011 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62409 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

401 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV / 71 / 2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV / 71 / 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94064 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

402 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV / 71 / 2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV / 71 / 2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70166 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

403 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV / 71 / 2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV / 71 / 2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60740 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

404 Uchwała Nr XIV / 71 / 2011 Wtorek , 31/01/2012
  Opis: Uchwała Nr XIV / 71 / 2011
Rady Gminy w Oksie
z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie: zmian w budżetu Gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 80160 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

405 UCHWAŁA NR XIV/ 70 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/ 70 /2011
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 28 listopada 2011
w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego
przez Gminę Oksa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84204 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

406 Uchwała Nr XIV/ 69 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: Uchwała Nr XIV/ 69 /2011
Rady Gminy w Oksie
z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35378 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

407 UCHWAŁA NR XIV/68 / 2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/68 / 2011
Rady Gminy w Oksie
z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Oksa z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 73454 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

408 Uchwała Nr XIV / 67 / 2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: Uchwała Nr XIV / 67 / 2011
Rady Gminy w Oksie
z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61512 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

409 UCHWAŁA XIV / 66 / 2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: UCHWAŁA XIV / 66 / 2011
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83657 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

410 Załącznik nr 11 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: Załącznik nr 11 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85328 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

411 Załącznik nr 10 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: Załącznik nr 10 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85580 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

412 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: Załącznik nr 9 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32921 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

413 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: Załącznik nr 8 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83831 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

414 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: Załącznik nr 7 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64593 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

415 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76392 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

416 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 75561 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

417 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135094 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

418 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 134761 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

419 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96665 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

420 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/ 65 /2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115746 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

421 UCHWAŁA Nr XIV/ 65 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: UCHWAŁA Nr XIV/ 65 /2011
Rady Gminy w Oksie
z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65266 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

422 UCHWAŁA Nr XIV/64 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: UCHWAŁA Nr XIV/64 /2011
Rady Gminy w Oksie
z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61117 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

423 UCHWAŁA Nr XIV/ 62 /2011 Środa , 18/01/2012
  Opis: UCHWAŁA Nr XIV/ 62 /2011
Rady Gminy w Oksie
z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63834 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

424 Uchwała Nr XIII/61/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 75133 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

425 Uchwała Nr XIII/59/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wystąpienia Gminy Oksa w Związku Międzygminnego Gazownictwa NIDA
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 37096 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

426 Uchwała Nr XIII/58/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oksa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 75269 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

427 Uchwała Nr XIII/57/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyboru ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na lata 2012-2015 Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Jędrzejowie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36232 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

428 Uchwała Nr XIII/56/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie w latach 2012-2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36576 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

429 Uchwała Nr XII/55/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenie Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Oksa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 534903 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

430 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/54/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/54/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2291122 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

431 Uchwała Nr XII/54/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 149810 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

432 Uchwała Nr XII/53/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 226559 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

433 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/52/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/52/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71879 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

434 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/52/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/52/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83710 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

435 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/52/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/52/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94202 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

436 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/52/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/52/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71303 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

437 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/52/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/52/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62256 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

438 Uchwała Nr XII/52/2011 Środa , 28/12/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77848 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

439 Uchwała Nr XII/51/2011 Wtorek , 27/12/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oksa - uchylona
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23613 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

440 Uchwała Nr XI/50/2011 Piątek , 18/11/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 281622 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

441 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/49/2011 Piątek , 18/11/2011
  Opis: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/49/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 714487 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

442 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/49/2011 Piątek , 18/11/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/49/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 332456 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

443 Uchwała Nr XI/49/2011 Piątek , 18/11/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 167797 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

444 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/48/2011 Piątek , 18/11/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/48/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1403688 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

445 Uchwała Nr XI/48/2011 Piątek , 18/11/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 02 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2011-2017
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 258281 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

446 Uchwala Nr XI/47/2011 Poniedziałek, 14/11/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oksa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za pierwsze półrocze roku budżetowego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 638106 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

447 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/46/2011 Poniedziałek, 14/11/2011
  Opis: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/46/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 332079 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

448 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/46/2011 Poniedziałek, 14/11/2011
  Opis: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/46/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 315631 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

449 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/46/2011 Poniedziałek, 14/11/2011
  Opis: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/46/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 299034 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

450 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/46/2011 Poniedziałek, 14/11/2011
  Opis: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/46/2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 226607 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

451 Uchwala Nr X/46/2011 Poniedziałek, 14/11/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 223667 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

452 Uchwała Nr IX/45/2011 Czwartek , 10/11/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Oksie za 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 114869 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

453 Uchwała Nr IX/44/2011 Czwartek , 10/11/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie za 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 121782 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

454 Uchwała Nr IX/43/2011 Czwartek , 10/11/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 313774 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

455 Uchwała Nr IX/42/2011 Czwartek , 10/11/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Oksa za 2011 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 132597 bytes
 

Redaktor: Agata Wojtasik

456 Uchwała Nr IX/41/2011 Czwartek , 10/11/2011
  Opis: Rady Gminy w Oksie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielania absolutorium dla Wójta Gminy Oksa z wykonania budżetu za 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96958 bytes
</